W dniu 24.10.2019r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie w ramach prowadzonej działalności kulturalno – oświatowej odbyły się "I Łupkowskie Manewry Szwejkowskie".

Działanie niestandardowe oparte na prawie

 

Zgodnie z art. 38 §2 kkw stowarzyszenia, fundacje i instytucje, których celem jest realizacja zadań związanych z uczestnictwem społeczeńtwa w wykonywaniu orzeczeń i pomoc w readaptacji społecznej skazanych, mogą uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej – w tym działalności kulturalno – oświatowej. W tym duchu realizujemy współpracę z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami z siedzibą w Przemyślu, a także z szeregiem zwiazanych z nim instytucji. W dniu 24.10.2019r., współpraca ta przybrała nieszablonowy charakter. W trakcie zajęć skazani mogli zapoznać się z różnymi artefaktami z epoki Szwejka – odznaczeniami, medalami, umundurowaniem – ale także z ludźmi "pozytywnie zakręconymi", którzy w ramach hobby na co dzień studiują w praktyce i teorii zawiłości "Szwejkologii".

 

Trochę teorii, trochę praktyki

 

Poza miniwykładami na temat Szwejka, historii i śladów I Wojny Światowej na ziemi sanockiej, przeprowadzonymi przez prof. Andrzeja Olejko – wykładowcy PWSTE w Jarosławiu, Zbigniewa Rużyckiego - prezesa Przemyskiego Stowarzyszenia Dobrego Wojaka Szwejka, Artura Hejnara reprezentującego Stowarzyszenie Eksploracyjno – Historyczne "Galicja", skazani mogli uczestniczyć w pokazie umundurowania i wyposażenia żołnierskiego i wojskowej musztry, a także w inscenizacjach pobytu Szwejka w Łupkowie, Sanoku i w Twierdzy Przemyśl. Na zakończenie dostali "szwejkowskie nominacje i przepustki".

 

Prospołeczna więzienna edukacja

 

W oparciu o kultową powieść Jaroslava Haska "Przygody dobrego wojaka Szwejka" zrealizowano zajęcia oświatowe, które miały kilka prospołecznych celów: popularyzowanie wśród osadzonych czytelnictwa, przybliżenie im historii małopolski i podkarpacia ale przede wszystkim ukazanie przez pryzmat osobowości Szwejka bezsensu agresji i jej najtragiczniejszego przejawu - wojny. Odczytany w trakcie zajęć list najbardziej znanego polskiego "szwejkologa" Pana Leszka Mazana, który w sposób humorystyczny ale też refleksyjny zwrócił się do uczestników Manewrów, wskazując na głęboki sens "spokojnego, nastawionego na życzliwość i wzajemność, a nie na walkę i agresję" życia człowieka, był swoistą puentą wypełniającą podstawowe założenie przyświecajace inicjatorom całego wydarzenia.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Witkiewicz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej