W ramach realizacji projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”, realizowanego na mocy porozumienia Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu mieli okazję zapoznać się z kulturą żydowską.

W dniu 22.03.2023 r. grupa 5 skazanych wraz z wychowawcą uczestniczyła w spotkaniu na Cmentarzu Żydowskim w Dukli, gdzie mieli okazję zapoznać się z Historią Żydów Dukielskich opowiedzianą przez Pana Jacka Koszczana - Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla.

Następnie w dniu 31.03.2023 r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Koszczanem oraz z Panią Ingą Marczyńską artystką - plastykiem, członkiem stowarzyszenia, która przeprowadziła wykład „Wielokulturowe przenikanie religii i folkloru w tradycyjnych żydowskich i polskich wycinankach z papieru”. Pani Inga w sposób bardzo interesujący i ciekawy opowiedziała o historii, znaczeniu i technice wykonywania wycinanek. Swój wykład uatrakcyjniła pokazem własnoręcznie wykonanych wycinanek oprawionych w ramki opisując symbolikę odnoszącą się do religii i kultury żydowskiej. Osadzeni z zaciekawieniem wysłuchali wykładu, po którym bardzo chętnie zadawali pytania, na które odpowiadała Pani Inga.

Tekst: mjr Marek Jakubus

Zdjęcia: mł. chor. Natalia Rembacka, mjr Marek Jakubus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej