W ramach realizacji projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu mieli okazję zapoznać się z kulturą dawnych mieszkańców Beskidu i Bieszczadów

W dniu 04.01.2024 r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyło się spotkanie z Panią Ingą Marczyńską – liderką Forum Dialogu, ikonopisarką, malarką, edukatorką o historii i sztuce, członkinią Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla. W trakcie spotkania Pani Inga Marczyńska przeprowadziła wykład „Wielokulturowość. Wprowadzenie do dziedzictwa kościoła wschodniego i sztuki ikonograficznej na ziemiach Polski południowo-wschodniej”. Grupa 15 osadzonych z Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu miała możliwość zapoznać się z historią i kulturą Łemków – dawnych mieszkańców Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz Bojków – dawnych mieszkańców Bieszczadów. Podczas spotkania osadzeni dowiedzieli się Skąd wzięli się Łemkowie i Bojkowie?, Dlaczego wysiedlono Łemków?, Co pozostało po Łemkach i Bojkach?, Czym jest cerkiew?, Co to jest ikona i jak wygląda jej pisanie?, Jakie są typowe wizerunki przedstawiające Maryję, Jezusa i Świętych w ikonografii kościoła wschodniego? Spotkanie wzbudziło zainteresowanie wśród uczestników, którzy oprócz możliwości zdobycia wiedzy mieli okazję zobaczyć 4 ikony wykonane własnoręcznie przez naszego gościa tj. Ikonę Chrystusa Pantokratora, Ikonę św. Mikołaja Biskupa, Ikonę św. Józefa oraz Ikonę św. Andrieja Rublowa. Dziękujemy bardzo Pani Indze Marczyńskiej za zrealizowanie kolejnych już zajeć edukacyjnych w naszej jednostce.

Tekst: mjr Marek Jakubus

Zdjęcia: ppor. Maciej Drozd

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej