Skazani z Oddziału z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu uczestniczyli w Narodowym Czytaniu w Klubie Seniora w Jaśliskach.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zostali zaproszeni przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach oraz działający przy nim Klub Seniora, na ósmą już edycję Narodowego Czytania. Posiadająca honorowy patronat Pary Prezydenckiej akcja Narodowego Czytania po raz pierwszy odbyła się w 2012 roku i została wówczas  zainicjowana czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas kolejnych edycji do wspólnego czytania wykorzystano dzieła Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza,  Bolesława Prusa oraz Stanisława Wyspiańskiego. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  osiem Nowel polskich. Wspólnym mianownikiem zaproponowanych tekstów jest polskość, refleksja nad człowiekiem oraz ponadczasowość. W trakcie spotkania seniorzy oraz osadzeni wspólnie przeczytali nowelę Mari Konopnickiej pt : „Dym”. Spotkanie oprócz ww. walorów kulturalnych związanych z możliwością obcowania z wielką literaturą, umożliwiło osadzonym, zdobycie informacji dotyczących genezy powstania akcji Narodowego Czytania ale też zapoznania się z biografią autorki noweli Dym. Inicjowanie oraz realizacja przez Służbę Więzienną takich działań, ma na celu przygotowanie skazanych do właściwego funkcjonowania w warunkach wolnościowych, jak również do kształtowania u nich prospołecznych postaw i potrzeby społecznie akceptowalnego sposobu spędzana czasu wolnego. Kontakt z kulturą, szczególnie wdrażany w sposób aktywny, ma na celu z jednej strony wzbudzenie wśród osadzonych refleksji nad dotychczasowym życiem ale też  uczyć wrażliwości i kształtować zainteresowania. Wdrożenie skazanych przez kadrę penitencjarną do tego typu przedsięwzięć ma w związku z tym wymiar edukacyjny, jak  i korekcyjny, jest więc swoistym środkiem profilaktycznym.

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej