Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Łupkowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

AKT
NADANIA SZTANDARU NR 45
z dnia 17 października 2019 roku
ZAKŁADOWI KARNEMU W ŁUPKOWIE

na postawie art 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.) stosownie do wniosku złożonego przez płk Adama Zarzycznego Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie, z dniem 15 listopada 2019 roku, nadaję Zakładowi Karnemu w Łupkowie sztandar, który został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Zakładu Karnego w Łupkowie

PODPISAŁ:
 z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Michał Wójcik

SEKRETARZ STANU

Zakład Karny w Łupkowie dawniej i dziś:

Początki działalności więziennictwa na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego sięgają 1965 roku, kiedy to Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się w proces zagospodarowania regionu. Początkowym zamiarem było eksperymentalne przejmowanie pod zarząd resortu słabych państwowych gospodarstw rolnych. Rozpoczęto proces tworzenia oddziałów zewnętrznych przy wielu gospodarstwach rolnych. Pierwszy taki oddział powstał w 1965 roku w Czystohorbie i podlegał Aresztowi Śledczemu w Sanoku. W 1967 roku pierwszą samodzielną jednostkę powołano w Moszczańcu wraz z podległymi oddziałami w Czystohorbie i Wisłoku. W 1968 roku przejęto gospodarstwo rolne w Łupkowie i powstał tu Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Sanoku, który 20 maja 1969 roku Zarządzeniem Nr 31/69 Ministra Sprawiedliwości został przekształcony w Zakład Karny w Łupkowie. W pierwszych latach działalności zakładowi podlegały oddziały zewnętrzne w Osławicy, Smolniku i Woli Michowej. W okresie stanu wojennego Zakład Karny w Łupkowie pełnił rolę ośrodka odosobnienia dla osób internowanych ze środowiska ówczesnej opozycji politycznej i działaczy "Solidarności". Obecnie jednostka funkcjonuje jako Zakład Karny w miejscowości Łupków oraz Oddział Zewnętrzny w miejscowości Moszczaniec. Zakład Karny w Łupkowie jest zakładem typu półotwartego, liczącym 6 pawilonów mieszkalnych, a jego pojemność wynosi 604 miejsc.

Ceremonia nadania sztandaru:

W dniu 15 listopada b.r. na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru tutejszej jednostce wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej z okazji setnej rocznicy powołania Służby Więziennej oraz 50 -lecia istnienia Zakładu Karnego w Łupkowie. Te dwie okrągłe daty stały się inspiracją dla kierownictwa tutejszej jednostki, by zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Łupkowie. Z dniem 15 listopada 2019 r. Minister Sprawiedliwości nadał tutejszej jednostce sztandar, który jest pierwszym sztandarem jednostki podstawowej w okręgu rzeszowskim. 

Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników łupkowskiej jednostki, którą celebrował metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Po Mszy Św. funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście, w asyście kompanii honorowej i orkiestry przemaszerowali na teren jednostki, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości.

W ceremonii wręczenia sztandaru udział wzięli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal, poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. Na uroczystości nie zabrakło dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu rzeszowskiego, reprezentantów innych służb mundurowych, emerytów oraz wielu zaproszonych gości.

Zwracając się do uczestników uroczystości gen. Jacek Kitliński powiedział:

Wyrażam przekonanie, że obecni oraz byli funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę w Zakładzie Karnym w Łupkowie dawno sobie na ten sztandar zasłużyli - swoją postawą, zaangażowaniem udowodnili, że nie obce są im wartości, które on ze sobą niesie. To dzisiejsze, szczególne wydarzenie jest uhonorowaniem dotyczasowej, trudnej i odpowiedzialnej służby, którą doceniam i bardzo szanuję. Niech sztandar stanie się znakiem Waszej jedności i oddania dla państwa polskiego, abyście swoją codzienną pracą realizowali ideały, których jest on symbolem. Nowopowstały obelisk upamietniający 50 - tą rocznicę powstania Zakładu Karnego w Łupkowie niech z kolei przypomina, że jesteście spadkobiercami pięknej tradycji i historii.

W czasie ceremonii poświęcony sztandar został przekazany z rąk gen. Jacka Kitlińskiego - Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na ręce dyrektora tutejszej jednostki płk Adama Zarzycznego, a następnie przeszedł pod opiekę pocztu sztandarowego. W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite pamiątkowe i honorowe gwoździe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Dyrektor Adam Zarzyczny w swoim wystąpieniu zwrócił się do  uczestników słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.

Otrzymanie sztandaru jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem do rozwijania swoich umiejętności, do pracy nad sobą i na rzecz Ojczyzny, do rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków „W służbie Rzeczypospolitej” – powiedział płk Zarzyczny

Zwieńczeniem ceremonii był moment odsłonięcia i poświęcenia tablicy  upamiętniającej stulecie powołania Służby Więziennej oraz 50- lecie istnienia Zakładu Karnego w Łupkowie. Tablica pamiątkowa została umieszczona na obelisku, który powstał z nietypowej skały piaskowca o właściwościach granitu, wydobytej w bieszczadzkim kamieniołomie. Na tej pamiątkowej tablicy został wygrawerowany cytat św. Pawła - patrona Służby Więziennej, odzwierciedlający charakter naszej służby, to co robimy na co dzień, to czym kierujemy się w naszej pracy: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Podziękowania:

Nadanie sztandaru nie byłoby możliwe gdyby nie Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Zakładowi Karnemu w Łupkowie, któremu przewodniczył Pan Poseł na Sejm RP Piotr Uruski. Ta podniosła i niepowtarzalna uroczystość wymagała godnej oprawy oraz zaangażowania całej kadry bieszczadzkiej jednostki, za co Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny serdecznie podziękował. Podziękowania należą się również wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które wsparły tą szczytną inicjatywę. Sztandar jest symbolem honoru i męstwa, których wymaga od nas Ojczyzna. Najlepszym symbolem Służby Więziennej jest wierność ideałom praworządności i poszanowania godności ludzkiej, a także ofiarnej i wiernej służby dla Rzeczypospolitej.  Sztandar jest znakiem oraz symbolem tożsamości i jedności, ciągłości i tradycji, tożsamości ideowej wszystkich, którzy się z nim identyfikują. Nowo poświęcony sztandar jest najważniejszym symbolem Zakładu Karnego w Łupkowie, jest przedmiotem dumy i szacunku. Sztandar łączy w jedność całą kadrę Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Funkcjonariusze i pracownicy przyjmują go z wielką radością i oddaniem oraz zapewnieniem o jego poszanowaniu.

tekst: kpt. Katarzyna Bolek
zdjęcia: st. sierż. Krzysztof Kurdyła

LINK DO VIDEO Z UROCZYSTOŚCI

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej