W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się prelekcje dla skazanych- kandydatów do szkół.

W procesie przygotowania skazanych do życia na wolności, istotną rolę odgrywa zapewnienie im warunków do podniesienia poziomu wykształcenia oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych. Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość realizacji prawa do nauki, gwarantowanego im i organizowanego zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego.

Nauczanie stanowi jedną z najbardziej kluczowych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Szkoła niejednokrotnie rozbudza i rozwija ukryte zainteresowania i talenty. Kształtuje właściwe postawy moralne. W najbardziej pozytywnej formie, edukacja stwarza nowe perspektywy, poszerza horyzonty. Dzięki edukacji skazani uświadamiają sobie, iż mają wachlarz różnych możliwości, który daje im realne przesłanki do tego, by trzymać się z dala od przestępczej ścieżki po wyjściu na wolność. Faktem jest, iż zdecydowana większość osadzonych, to osoby o niskim, bądź co najmniej niewystarczającym, poziomie wykształcenia. Edukacja w więziennych szkołach to dla wielu z nich druga szansa by zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, dzięki którym mogliby ponownie zaistnieć w społeczeństwie.

Mając na uwadze jak ważnym elementem procesu resocjalizacji jest nauczanie staramy się efektywnie motywować skazanych do podjęcia nauki w więziennych szkołach, wskazując jednocześnie na wagę i istotę tego procesu w rozwój każdego człowieka.

 

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Witkiewicz/ por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej