W dniu 20.04.2024 r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się koncerty, w trakcie których ważna była nie tylko muzyka ale przede wszystkim słowa

Koncert zorganizowano w ramach prowadzonych zajęć - kulturalno – oświatowe przy udziale Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej, której przedstawiciele od wielu lat współpracują z administracją łupkowskiej jednostki penitencjarnej prowadząc działalność duszpasterską ale też i tą z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.

Występujący przed skazanymi wokalista i raper Marcin Tyburczy - znany pod pseudonimem „Kryzys”, który w przeszłości szedł drogą naznaczoną alkoholem, narkotykami, odrzuceniem rodziny i zasad współżycia społecznego, a także pobytami w więzieniu. Na pewnym etapie swojego życia, będąc za murami podjął jednak decyzję o tym, że chce zmienić swoje życie. Z czasem wyzwolił się z uzależnień, agresywności, skłonności do kradzieży i nieliczenia się z innymi ludźmi. Dziś, dzięki swojej woli i uporowi oraz wsparciu życzliwych ludzi jest wolny – od popełniania przestępstw i niszczących używek, mają swoje rodziny, pracę. Swoim doświadczeniem dzieli z innymi – także skazanymi przebywającymi w jednostkach penitencjarnych. Podczas koncertów w Łupkowie i Moszczańcu, w rytm perkusyjnego bitu, Kryzys” przekazał kilkudziesięciu uczestniczącym w wydarzeniu skazanym, potwierdzone własnym życiorysem i pozytywne przesłanie: można odmienić swój los i życie na lepsze – dla siebie, dla bliskich, dla społeczeństwa. Jak mówił do zebranych nasz gość: trzeba rzeczywiście chcieć, trzeba wymagać od siebie, trzeba szukać wsparcia wśród ludzi odpowiedzialnych i odwoływać się do uniwersalnych wartości. Taki przekaz uzupełnia codzienne działania kadry penitencjarnej nastawione na włączenie się skazanych w proces resocjalizacji, który realnie i szczerze zaangażowanemu skazanemu daje szansę na społeczną readaptację.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz.

Zdjęcia: por. Magdalena Woźny – Baran i por. Ernest Drozd.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej