Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu.

 

W Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Koszczanem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla, inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70 rocznicę zagłady dukielskich Żydów. Osadzeni biorący udział w prelekcji wysłuchali historii na temat społeczności żydowskiej na ziemi dukielskiej od XVII do czasów zakończenia II Wojny Światowej.

Kontynuacją obchodów ww. święta był wyjazd osadzonych w dniu 30 stycznia do Dukli na uroczystości upamiętniające XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w Dukli i Nowym Żmigrodzie. Wszyscy obecni oddali hołd zamordowanym Żydom z Dukli, Żmigrodu i okolicznych miejscowości. Spotkanie to odbyło się przy pomniku upamiętniającym 70 rocznicę zagłady dukielskich Żydów. W uroczystościach wzięli udział Pan Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, ks. proboszcz Roman Jagiełło z Parafii Polskokatolickiej pw Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich, przedstawiciele szkół dukielskich oraz harcerze.

Spotkania te odbyły się w ramach realizowanego w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu programu resocjalizacyjnego NON OMNIS MORIAR – Nie wszystek umarłem mającego na celu kształtowanie u osadzonych umiejętności społecznych i poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzykulturowej oraz tolerancji.

 

 

Tekst: por. Magdalena Bloch

Zdjęcia: kpt. Marek Jakubus

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej