Z tej okazji w dniu 28 września 2019r. przy współpracy i z pomocą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśliskach zorganizowano uroczysty miting otwarty.

W tegorocznym Mitingu uczestniczyło ponad 70 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas podopieczni z Oddziałów Terapeutycznych z Zakładów Karnych z Rzeszowa, Uherzec Mineralnych, a także osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce oraz licznie przybyli Goście z  podkarpackich grup Anonimowych Alkoholików. Nie zabrakło również wielu, naszych dawnych pacjentów Oddziału Terapeutycznego, którzy podzielili się świadectwem i sukcesami w obecnie prowadzonym trzeźwym życiu.

Miting odbył się w ciepłej, przyjaznej atmosferze i towarzyszyły mu liczne świadectwa osób uczestniczących. Dzięki tym dowodom bliższa staje się perspektywa możliwości odpowiedzialnego życia bez alkoholu, z szansą na prowadzenie wartościowego, trzeźwego życia.

Stało się już tradycją, że podczas corocznych mitingów w Moszczańcu mogła dokonywać się również integracja środowiska kadry terapeutów, psychologów i wychowawców z podkarpackich Oddziałów Terapeutycznych, którzy na co dzień pracują z osobami uzależnionymi.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom !

 

Tekst: Por. Jarosław Futyma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej