100 - lecie istnienia Służby Więziennej, 50 – lecie funkcjonowania Zakładu Karnego w Łupkowie i  79 rocznica Zbrodni Katyńskiej, to trzy rocznice, które były filarami zorganizowania w dniu 29.04.2019r., uroczystości zasadzenia Dębów Pamięci w Moszczańcu i Woli Niżnej

"Jedna idea – dwa miejsca – trzy upamiętnienia"

Pomysł uczczenia funkcjonariuszy Straży Więziennej - Ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie Dębów Pamięci od początku zakładał, że upamiętnienie odbędzie się zarówno w Łupkowie jak i w Moszczańcu, w którym znajduje się Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Łupkowie. Było to zasadne z uwagi na to, że 15 kwietnia 2019r., uroczystości odbyły się w Łupkowie, na ziemi sanockiej, zaś Moszczaniec to miejscowość przynależąca administracyjnie do Gminy Jaśliska i powiatu krośnieńskiego. To dawało szansę na zainicjowanie przez Służbę Więzienną zintegrowania wokół upamiętnienia „katyńczyków” szerszej społeczności i szansę tę wykorzystaliśmy. Dzięki pracy wielu zaangażowanych funkcjonariuszy, regionalistów i naukowców udało się rozszerzyć uroczystośćo jeszcze jeden wymiar – poza dwoma więziennikami tj. aspirantem Kazimierzem Sieńkowskim i aspirantem Stanisławem Żukiem, uhonorowano też urodzonego w pobliskiej Woli Niżnej żołnierza Wojska Polskiego por. Bogusława Lisowskiego.

Wspólne działanie dla kultywowania Pamięci

W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, samorządowcy z wójtem Gminy Jaśliska Adamem Dańczakiem, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Krzysztof Jakubek, kierownictwo Zakładu Karnego w Łupkowie z Dyrektorem płk Adamem Zarzycznym i kierującym Oddziałem Zewnętrznym Zastępcą Dyrektora ppłk Janem Sudykiem, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a także duchowieństwo, regionaliści, Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Jaśliskach. Pisma do uczestników uroczystości skierowali Marszałek Województwa Władysław Ortyl i Dyrektor Oddział IPN w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko. Szczególnymi gośćmi moszczanieckiej uroczystości byli członkowie rodziny uhonorowanego Stanisława Żuka, którzy przybyli z Wrocławia po to by uczestniczyć w tym symbolicznym dla Nich wydarzeniu. Dopiero bowiem dzisiaj, po 79 latach dowiedzieli się co stało się z ich bliskim - dziadkiem i pradziadkiem, o którym dotąd wiedzieli tylko tyle, że 11 kwietnia 1940 roku w Drohobyczu, gdzie pełnił służbę, został zatrzymany przez NKWD na przesłuchanie. To nieoczekiwana przez nas – organizatorów Uroczystości – ogromna nagroda. Przywróciliśmy pamięć o konkretnym człowieku, a jednocześnie pomogliśmy ją odzyskać Jego rodzinie. Szczególnym elementem uroczystości było odsłonięcie przez przedstawicielkę Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Panią Marię Kurowską, posła na Sejm RP Bogdana Rzońcę i Wójta Gminy Jaśliska Adama Dańczaka, tablicy pamiątkowej poświęconej por. Bogusławowi Lisowskiemu, którą usytuowano w pobliżu zasadzonego Dębu Pamięci, tuż przy Kościele pw. Św. Mikołaja.

Służba Więzienna – działamy nie tylko za murem

W trakcie Uroczystości, jej uczestnicy podkreślali wagę jaką dla Wspólnoty ma pamięć o własnej historii. Wspólnotę stanowią też funkcjonariusze Służby Więziennej - grupa zawodowa, która od zarania nowoczesnej polskiej państwowości wpisywała się w struktury bezpieczeństwa, hołdując przywiązanie do wartości patriotycznych i płacąc za to niekiedy najwyższą cenę. Odnosząc się do tego etosu Służby, nasze codzienne powinności zawodowe skupiają się na działalności resocjalizacyjnej wobec sprawców przestępstw, jednak poprzez działania podjęte w kontekście Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej, pokazaliśmy, że potrafimy zaangażować i zaktywizować środowisko funkcjonujące niejako „wokół” jednostki penitencjarnej - lokalne społeczności, naukowców, pasjonatów i młodzież.

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st.szer. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej