W związku z obchodzonym 25 lipca Dniem Bezpiecznego Kierowcy w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Zającem , Przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności jest wielu, którzy popełnili tzw. przestępstwa komunikacyjne, często związane z jazdą pod wpływem alkoholu. Głównie dla takiej grupy osadzonych zostało zorganizowane przez kadrę penitencjarną spotkanie edukacyjne z Panem Andrzejem Zającem, przedstawicielem WORD w Krośnie.Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu kodeksu drogowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze. W trakcie spotkania skazani mieli możliwość założenia alkogogli, dzięki którym mogli ujrzeć świat oczami osoby, która znajduje się pod wpływem alkoholu. Uczestnicy prelekcji i pokazu multimedialnego mogli również przy wykorzystaniu wagi przeciążeniowej zobaczyć jaką masę uderzeniową miałoby ich ciało w momencie wypadku przy poszczególnych prędkościach. Uczestnicy spotkania poznali również prawne konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Mieli również możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego pt: Eksperyment w którym było ukazane jak obniża się możliwość odbioru bodźców z zewnątrz u kierowcy który jest pod wpływem alkoholu.

Podjęte przez kadrę penitencjarną w/w działania profilaktyczne stanowią ważny element oddziaływań resocjalizacyjnych realizowany wobec skazanych. Poszerzanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, uświadamianie negatywnych konsekwencji winny w perspektywie przyszłości wpływać na właściwe kształtowanie się prospołecznych postaw osadzonych.

 


 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej