Po ponad dwóch dekadach służby, na zaopatrzenie emerytalne odszedł płk Janusz Wańcowiat, który od marca 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie

Pułkownik Janusz Wańcowiat został przyjęty do Służby Więziennej 1 czerwca 1999 roku i przez kolejne lata realizował obowiązki służbowe w Areszcie Śledczym w Sanoku, w dziale penitencjarnym pełniąc funkcję wychowawcy a następnie, przez niemal jedenaście lat (dokładnie 10 lat, 10 miesięcy i 10 dni), był Kierowniem Działu Penitencjarnego. W dniu 11 września 2017 roku został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie, a od 16 marca 2021r., kierował naszą jednostką penitencjarną. W trakcie służby, poza podstawowymi obowiązkami, angażował się też w działania i rozwój naszej formacji, chociażby w zakresie opracowania i wdrażania systemu Noe.NET, który pozwolił na usprawnienie działań służbowych funkcjonariuszy, stając się fundamentem obecnie działającej Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Za swoje zaangażowanie został odznaczony m.in. złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” czy „Odznaką na 100 – lecie Służby Więziennej”. W ostatnich latach swój znaczący wkład wniósł w organizację w 2019r., obchodów 50 - lecia istnienia Zakładu Karnego w Łupowie, nadania naszej jednostce sztandaru, a w szczególności budowę i uroczystość odsłonięcia Obelisku poświęconego osobom internowanym w stanie wojennym. Wspomnieć też należy o takich dokonaniach jak wkład w poprawę infrastruktury jednostki i zakładowej strzelnicy oraz w założenie pierwszej wśród jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okregowemu Służby Więziennej w Rzeszowie, pasieki pszczelej. Pomimo trudnego czasu na jaki przypadła znaczna część służby  płk Janusza Wańcowiata w łupkowskiej jednostce penitencjarnej związanego ze stanem epidemii Covid-19, udało się zachować na wysokim poziomie bezpieczeństwo jednostki i oddziaływania penitencjarne.

Uroczystość, która odbyła się w dniu 03.02.2023r., była swoistym podsumowaniem tego ponad dwudziestotrzyletniego okresu pełnienia służby, w szczególności zaś ostatnich niemal sześciu lat współpracy w funkcjonariuszami i pracownikami Zakaładu Karnego w Łupkowie. W trakcie uroczystości nie zabrakło przywoływania wspomnień w tego okresu, a także chwil powagi i wzruszenia oraz wzajemnych podziękowań za wspólną służbę.

Tekst i zdjęcia mjr Grzegorz Oleniacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej