Wychowawca działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od narkotyków udaremnił dostarczenie środków odurzających ukrytych w przesyłce pocztowej adresowanej do jednego z więźniów odbywającego terapię w tym oddziale. Substancja o wadze 0,88 grama i  konsystencji proszku była ukryta w dwóch wkładach długopisu. Test wykazał, że był to proszek ecstasy.

Do ujawnienia środka odurzającego doszło w środowe przedpołudnie 06 maja br. Zaskakuje pomysłowość dostarczenia środków na teren jednostki. Dwa długopisy znajdowały się w przesyłce listownej nadanej przez rodzinę osadzonego, w której były także inne przedmioty piśmienne i artykuły papiernicze. Skazany ubiegał się o zgodę na ich otrzymanie gdyż - jak utrzymywał - są mu niezbędne do wykonywania twórczości własnej. Tylko dzięki czujności funkcjonariusza Służby Więziennej narkotyki nie trafiły w ręce przestępcy.

Ujawnioną substancję zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom policji, którzy podejmą działania mające ustalić rzeczywistego sprawcę tego procederu. Dyrektor łowickiej jednostki penitencjarnej wszczął czynności wyjaśniające. Po ustaleniu sprawcy lub sprawców przemytu, usłyszą oni zarzut posiadania środków odurzających, jak i zarzut dostarczenia ich na teren więzienia. Przestępstwo to jest zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Nie ustają w próbach przemytu

Po wprowadzeniu obostrzeń związanych w pandemią koronawirusa Covid -19 sprowadzających się w warunkach więziennych do czasowego ograniczenia widzeń z rodzinami oraz wyjściem osadzonych do pracy poza teren zakładu karnego, podjęto tym razem próbę dostarczenia narkotyków na teren więzienia poprzez przesyłkę listową.

To już kolejne udaremnienie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Łowicza próby dostarczenia na teren zakładu niedozwolonej substancji. Wśród osób próbujących wnieść narkotyki na teren więzienia były między innymi matki osadzonych, które środki odurzające chciały przenieść w bieliźnie i w kuli ortopedycznej. Ostatnio była też nieudana próba dostarczenia środków odurzających poprzez tzw. ich przerzut przez mur więzienia.

Funkcjonariusze Służby Więziennej temu przeciwdziałają

Funkcjonariusze ZK w Łowiczu są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostki przedmiotów i substancji niedozwolonych. Pierwszą linię stanowią tu funkcjonariusze działu ochrony prowadzący czynności kontrolne mające na celu ujawnienie przedmiotów niedozwolonych. Niezwykle istotna jest też praca profilaktyczna w tym zakresie prowadzona przez wychowawców. Dzięki takim działaniom można zaobserwować znaczny spadek ilości prób przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren więzienia. Dostarczenie środków odurzających w formie przesyłki listownej na teren łowickiej jednostki jest wyrazem pewnej desperacji ze strony przestępców ze względu na brak innej możliwości wniesienia nielegalnych substancji do więzienia.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

Napisali o tym m.in:

lowiczanin.info

lowicz24.eu

elc24.net

lowicz.gosc.pl

lowicz.naszemiasto.pl

tusochaczew.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej