Reprezentacja Zakładu Karnego w Łowiczu brała udział w Pikniku Mundurowym organizowanym w niedzielne popołudnie, 23 lipca, w Skierniewicach nad zalewem Zadębie przez tamtejszą Policję i Urząd Miejski.

Celem tego przedsięwzięcia, w którym wzięło kilkanaście służb mundurowych i formacji ratowniczych ze Skierniewic i najbliższej okolicy, było zacieśnienie współpracy tych służb z lokalną społecznością.

Stoisko ZK w Łowiczu miało na celu prezentację Służby Więziennej jako formacji mundurowej realizującej zadania w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym z tych celów jest ochrona społeczeństwa. Dlatego prezentowano m.in. środki ochrony osobistej i środki przymusu bezpośredniego. Zarówno dorośli, jak i młodzież bardzo chętnie korzystali z możliwości przymierzania środków ochrony osobistej funkcjonariuszy działu ochrony Służby Więziennej tzw. "żółwia". Można też było się dowiedzieć o działaniach resocjalizacyjnych i readaptacyjnych jakie podejmuje kadra penitencjarna względem osadzonych. Temu służyła m.in. prezentacja alko-gogli i narko-gogli, które wykorzystywane są w programach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych przeprowadzanych przez kadrę wychowawczą działu penitencjarnego. Do obejrzenia, także wnętrza, była tzw. "więźniarka", czyli samochód konwojowy do transportu osadzonych.

Równolegle, na sąsiadującym z piknikiem boisku, rozgrywano turniej piłki nożnej służb mundurowych. Reprezentacja funkcjonariuszy ZK w Łowiczu zajęła w nim trzecie miejsce.

Obecność Służby Więziennej na skierniewickiej imprezie o charakterze profilaktycznym niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy wśród uczestników pikniku o więziennictwie, systemie penitencjarnym oraz metodach resocjalizacji. Innym ważnym czynnikiem tej płaszczyzny działań edukacyjnych jest kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego obrazu Służby Więziennej jako formacji profesjonalnej i otwarcie współpracującej ze społeczeństwem.

Tekst i zdjęcia ppor. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu.

Napisali o tym m.in.lowicz24.eu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej