Świątynia Diany, Akwedukt Rzymski, Dom Murgrabiego, Przybytek Arcykapłana, Dom Gotycki z Grotą Sybilli, Łuk Kamienny zwany Greckim oraz Mur z Hermami – to tylko niektóre z obiektów architektonicznych, które mieli okazję obejrzeć niektórzy skazani z Zakładu Karnego w Łowiczu podczas pieszej wycieczki krajoznawczej do parku romantycznego w Arkadii nieopodal Łowicza.

Park romantyczny w stylu angielskim tworzony był w latach 1778-1821 przez księżnę Helenę Radziwiłłową, właścicielkę dóbr. Na jego terenie wzniesiono sztuczne ruiny oraz staw z wyspami, które nadają niezwykły klimat ”krainie szczęścia”, jak zwykło się nazywać Arkadię. Większość znajdujących się tam obiektów nawiązuje do stylu antycznego.

„Wychowawco, dziękujemy”

– usłyszał po kilkugodzinnym spacerze – już na jego zakończenie – wychowawca, który wcielił się w rolę przewodnika. Wycieczka oprócz walorów turystycznych, historycznych i krajoznawczych - miała wymiar resocjalizacyjny. Była okazją do refleksji dla jej uczestników. Pozwoliła podjąć próbę stworzenia planu przewartościowania swojego życia i dokonania zmian zgodnych z normami społecznymi. Ponadto takie wyjścia poza obręb zakładu karnego umożliwiają kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, przygotowują skazanych do powrotu do społeczeństwa i zmniejszają negatywne konsekwencje pobytu w izolacji więziennej. Z powyższych względów takie edukacyjne spacery są organizowane przez kadrę penitencjarną łowickiej jednostki regularnie. Taka forma zajęć kulturalno-oświatowych zapewnia też osadzonym, poprzez chociażby spacerowy charakter wycieczki, rozwój fizyczny, jak również poznawczy, dzięki specjalnie dobranym trasom. Ale najlepszą rekomendacją takiej formy oddziaływań resocjalizacyjnych było zapytanie ze strony uczestników wycieczki, kiedy będzie można ją powtórzyć.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

NAPISALI o TYM M.IN:

lowicz.naszemiasto.pl

dzienniklodzki.pl

lowiczanin.info

lowicz24.eu

elc24.net

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej