W ramach kultywowania jakże ważnych dni w roku Święta Wszystkich Świętych i Zaduszek, osadzeni z  Zakładu Karnego w Łowiczu, pod opieką wychowawcy, uczestniczyli w  kilkugodzinnych zajęciach kulturalno-oświatowych, w ramach których odwiedzili aż sześć łowickich nekropolii, pamiętając też o tych, którzy krwią potwierdzili swoje przywiązanie do ojczyzny. W tym czasie zapalili znicze, zwiedzili cmentarze, by zapoznać się m.in. z ich historią.

Nieocenione pomocne w tym były dwa wydawnictwa o łowickich cmentarzach „Pokój ich cieniom” autorstwa Zdzisława Kryściaka, na co dzień zastępcy kierownika Działu Penitencjarnego ZK w Łowiczu oraz „Cmentarz prawosławny w Łowiczu” Piotra Wysockiego, w których to książkach jest zawarta historia łowickich cmentarzy i zasłużonych zmarłych łowiczan.

Czas pamięci o zmarłych

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to dni szczególne, pełne zadumy i spokoju. Pamięć o zmarłych, dbanie o ich groby, jest jednym z filarów człowieczeństwa. Odwiedzamy wówczas groby naszych bliskich zmarłych i zatrzymujemy się w codziennym biegu, by w chwili zadumy pomyśleć o uciekającym czasie. Ten okres mocno jest też wpisany w polską kulturę i tradycję. Chcąc im zadośćuczynić wychowawca ds. kulturalno-oświatowych łowickiej jednostki penitencjarnej zorganizował 23 października 2019 r. spacer dla skazanych pod roboczym tytułem „Szlakiem łowickich nekropolii”. W Łowiczu jest aż sześć zachowanych cmentarzy w tym: mariawicki, żydowski, ewangelicki, prawosławny i dwa katolickie. Obrazuje to, jak wielokulturowym i wielowyznaniowym miastem niegdyś był Łowicz. Każde z tych miejsc ma swoją historię.

Resocjalizacja przez patriotyzm

Nie zapomniano też o odwiedzeniu żołnierskich mogił. Zapalono na nich po jednym symbolicznym zniczu pamięci, aby uczcić najwyższą ofiarę, jaką ponieśli żołnierze broniąc niepodległości Polski. To przykład pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, historii i tradycji z utrwaleniem szacunku dla miejsc żołnierskich pochówków. To także forma oddziaływań penitencjarnych mających na celu skłonienie osób odbywających karę pozbawienia wolności do refleksji oraz zmiany świadomości i wartości, które powinny kierować ich życiem. Powyższe oddziaływania mają na celu przede wszystkim zainicjowanie u skazanych zmiany myślenia w podejściu do polskości, patriotyzmu i własnej tożsamości narodowej.

Idąc w przyszłość, nie zapominać o przeszłości

Pamięć o zmarłych ludziach i potrzeba oddania im czci jest ważnym elementem właściwej i obywatelskiej postawy. To czas na zastanowienie się nad swoim istnieniem - egzystencją. Dlatego też udział skazanych w tego typu akcjach wpływa istotnie na proces ich resocjalizacji, a w szczególności na kształtowanie postaw prospołecznych. Spacer po cmentarzach jest dla skazanych także chwilą refleksji i szansą na wspomnienie bliskich zmarłych, których grobów nie zdołają odwiedzić z powodu pobytu w penitencjarnej izolacji. Skazani odwiedzając mogiły spoczywających osób mieli również czas na własne przemyślenia i refleksje o osobach, które ich opuściły. Kilkugodzinny pobyt na cmentarzach z pewnością skłoni ich do refleksji nad dotychczasowym sensem życia i nieustannym przemijaniem czasu oraz zadumy nad nowym, lepszym życiem, które wciąż jest przed nimi.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

NAPISALI O TYM M.IN:

lowiczanin.info

lowicz.naszemiasto.pl

dzienniklodzki.pl

tusochaczew.pl

lowicz24.eu

lowicz.gosc.pl


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej