Zasady przyjęcia do Służby Więziennej oraz do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, która jest uczelnią naszej formacji mundurowej, specyfika pracy funkcjonariusza SW, zakład karny jako instytucja wymiaru sprawiedliwości, oddziaływania penitencjarne i ochronne prowadzone w ZK w Łowiczu - to tylko niektóre z zagadnień, które mieli okazję poznać uczniowie II LO w Łowiczu o profilu obronnym, którzy we wtorek, 25.02.2020 r. odwiedzili łowicką jednostkę penitencjarną.

W ramach zajęć uczniowie w praktyce poznawali m.in. specyfikę służby ochronnej ZK. Mieli okazję zapoznać się m.in ze środkami ochrony funkcjonariuszy SW, zasadami pracy funkcjonariuszy pełniących służbę bramowego, oddziałowego, spacerowego, doprowadzającego. Ponadto mieli okazję zobaczyć stanowisko dowodzenia i zapoznać się ze specyfiką służby dowódcy zmiany oraz funkcjonariusza na stanowisku monitoringu wizyjnego. Zajęcia w Zakładzie Karnym pozwoliły zobaczyć i zapoznać się „na żywo” z zagadnieniami więziennictwa dotychczas omawianymi podczas zajęć teoretycznych. Zajęcia zorganizował mjr Zdzisław Kryściak, na co dzień zastępca kierownika Działu Penitencjarnego łowickiej jednostki penitencjarnej, ale i nauczyciel edukacji obronnej II LO.

Szkoła wyższa Służby Więziennej rozpoczyna nabór

Osobnym tematem było zapoznanie się ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która jest uczelnią Służby Więziennej. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka. Warunkiem podjęcia studiów jest m.in. złożenie zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej. Przed przyjęciem na studia, kandydat poddawany jest takiej samej weryfikacji, jak podczas przyjęcia do służby w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Oprócz złożonych dokumentów, sprawdzany jest jego stan zdrowia, musi przejść testy sprawnościowe oraz ocenę stanu psychicznego.

Szeroki wachlarz działań edukacyjnych Służby Więziennej

Zakład Karny w Łowiczu coraz częściej staje się obiektem zainteresowania studentów i uczniów, którzy chcą zobaczyć zakład karny od wewnątrz  oraz poznać jak życie w nim wygląda. Jest też miejscem, w którym prowadzi się też badania naukowe owocujące licznymi pracami licencyjnymi  i magisterskimi. Na bieżąco prowadzone są na terenie zakładu  zajęcia z młodzieżą w zakresie profilaktyki związanej z ograniczaniem używania substancji psychoaktywnych prowadzone przez terapeutów łowickiej jednostki penitencjarnej z udziałem osadzonych odbywających leczenie antynarkotykowe. Takie studyjne wizyty, spotkania, prowadzone prace badawcze, niewątpliwie przyczyniają się do kształtowania u młodych ludzi rzeczywistej oceny funkcjonowania Służby Więziennej i budowania jej prawdziwego wizerunku. 

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej