Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pobytowi żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Polskich J. Piłsudskiego w Łowiczu, otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy obecności Armii Błękitnej w Łowiczu, część artystyczna – to tylko niektóre punkty programu uroczystych miejsko-powiatowych obchodów Święta Niepodległości w Łowiczu, w których uczestniczyli reprezentanci Służby Więziennej na czele z dyrektorem Zakładu Karnego w Łowiczu ppłk. Tomaszem Sawickim.

Na uroczystość, której główna cześć odbyła się w łowickim muzeum, złożyły się m.in.: odczyt dotyczący refleksji historycznych wokół Święta Niepodległości, część artystyczna nawiązująca do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z architektów polskiej suwerenności. Symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła delegacja łowickich mundurowych.

Splatające się losy państwa i więziennictwa

Historia więziennictwa w Łowiczu sięga 1916 r., i zbiega się z odradzaniem polskiej państwowości. W listopadzie 1918 r. więzienie w Łowiczu przeszło z rąk niemieckich pod polski zarząd. Pod względem administracyjnym podlegało ono początkowo Wydziałowi Więziennemu, a następnie Sekcji Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1921 r. sekcję przekształcono w Departament Więzienny, a w końcu w Departament Karny, któremu podlegały więzienia i areszty sądowe oraz zakłady wychowawczo-poprawcze na terenie całego kraju. Po utworzeniu w lutym 1919 r. okręgowych dyrekcji więziennych znalazło się pod bezpośrednim zarządem Warszawskiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej