W obchodach Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę przedstawiciele Służby Więziennej w całym kraju biorą czynny udział w okolicznościowych uroczystościach upamiętniających to historyczne wydarzenie. W miejsko-powiatowych obchodach organizowanych w Łowiczu (09.11.br) Służbę Więzienną reprezentował ppłk Tomasz Sawicki – dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu.

Na uroczystość złożyły się m.in: odczyt dotyczący refleksji historycznych wokół Święta Niepodległości, część artystyczna nawiązująca do do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z architektów polskiej suwerenności. Symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła delegacja łowickich mundurowych. W uroczystości uczestniczył też, obok władz powiatowych, miejskich i kościelnych, ks. Bogdan Skóra - kapelan pełniący posługę w ZK w Łowiczu.  

Splatające się losy państwa i więziennictwa

Historia więziennictwa w Łowiczu sięga 1916 r., i zbiega się z odradzaniem polskiej państwowości. W listopadzie 1918 r. więzienie w Łowiczu przeszło z rąk niemieckich pod polski zarząd. Pod względem administracyjnym podlegało ono początkowo Wydziałowi Więziennemu, a następnie Sekcji Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1921 r. sekcję przekształcono w Departament Więzienny, a w końcu w Departament Karny, któremu podlegały więzienia i areszty sądowe oraz zakłady wychowawczo-poprawcze na terenie całego kraju. Po utworzeniu w lutym 1919 r. okręgowych dyrekcji więziennych znalazło się pod bezpośrednim zarządem Warszawskiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.

Obecnie...

...jest to zakład typu półotwartego dla recydywistów, obejmujący  osiem pawilonów mieszkalnych,  w tym jeden pawilon przeznaczony jest na areszt śledczy oraz jeden dla osadzonych tzw. niesprofilowanych przebywających czasowo w jednostce, a także ambulatorium z izbami chorych. Ponadto w ZK funkcjonuje oddział terapeutyczny dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, a od 1 grudnia 2017 r dodatkowo oddział z przeznaczeniem dla recydywistów penitencjarnych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego o zwiększonym stopniu zabezpieczeń techniczo-ochronnych.

por. Robert Stępniewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej