Szesnaście tysięcy, spośród 100.000, zestawów maseczek przez ostatnie kilka dni kompletowali osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu. To efekt prośby, z którą zwrócił się dyrektor Caritasu Diecezji Łowickiej ks. Dariusz Krokocki do dyrektora łowickiej jednostki penitencjarnej mjr. Roberta Fijałkowskiego, by ta wsparła akcję #PomocDlaSeniora, którą Caritas podjął we współpracy z trzema sieciami handlowymi w Polsce.

#PomocDlaSeniora to akcja polegająca na rozdawaniu maseczek seniorom robiącym zakupy w jednej z trzech wiodących sieci handlowych objętych tą akcją. Darmowe środki ochrony są rozdawane w ramach działań promujących bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne. To wynik troski Caritasu o seniorów, którzy szczególnie są narażeni na skutki epidemii. Każda darmowa maseczka oferowana seniorom spełnia atestowe wymagania oraz znajduje się w ochronnym opakowaniu foliowym i karteczką w nim z informacją, od kogo ta pomoc jest ofiarowana.

Zakład Karny w Łowiczu podejmuje wzywania...

Ale, żeby taka maseczka w zaklejonej torebeczce się znalazła musiały ją tam umieścić ludzkie ręce. Dlatego do tej pracy zaangażowani byli między innymi uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Łowickiej, pracownicy tej kościelnej organizacji charytatywnej, łowickie siostry bernardynki, a w ostatnim okresie także łowiccy więźniowie. – Nie miałem wątpliwości żeby udzielić wsparcia, gdy o taką pomoc zostaliśmy poproszeni – mówi dyrektor ZK w Łowiczu mjr Robert Fijałkowski. – W ostatnim czasie nasza służba wspiera różne formy walki z pandemią, a Zakład Karny w Łowiczu jest tego przykładem. To już kolejna akcja pomocowa w ostatnich tygodniach prowadzona przez naszą jednostkę – podkreśla dyrektor i wskazuje też na resocjalizacyjny charakter świadczonej pomocy przez więźniów.

... a osadzeni pożądane i akceptowalne postawy oraz role społeczne.

Poprzez zaangażowanie osadzonych właśnie w takie akcje pomocowe, jak ta oferowana przez Caritas, i tak potrzebne w trakcie panującej w kraju epidemii, kształtują się wśród więźniów zupełnie nowe role społeczne – osób odpowiedzialnych za zdrowie innych ludzi. Z kolei przyjęcie przez skazanych roli społecznie akceptowanej skutkuje podejmowaniem działań pomocowych, prospołecznych i rozpoczyna proces zmiany tożsamości społecznej osadzonego, co daje szanse na praworządne funkcjonowanie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia .

Tekst - por. Robert Stępniewski, rzecznik prasowy ZK w Łowiczu

Zdjęcia: por. Robert Stępniewski i Caritas

NAPISALI o TYM M.IN:

lowicz24.eu

elc24.net

radiovictoria.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej