Polowa Msza Święta, złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców i zapalenie zniczy, udział w teście historyczno-przyrodniczym – to tylko niektóre z punktów pieszego XX Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego, w którym po raz kolejny udział wzięło, pod opieką wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, kilku skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

W rajdzie (08.02.2020 r.) wzięli udział przedstawiciele wielu różnych środowisk, m. in. dzieci i młodzież szkolna, ale też wspomniana grupa osadzonych. Choć w tym roku inscenizacji historycznej nie było, licznie pojawili się rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 PP w Łowiczu. Zanim jednak wyruszono na 12 km  urokliwą trasę po Puszczy Bolimowskiej, to w trakcie podróży autokarem z Łowicza na start rajdu, przewodnik PTTK przybliżył uczestnikom wyprawy historyczny kontekst wydarzeń sprzed 157 lat, bowiem główny cel rajdu to uczczenie powstańców styczniowych, którzy pod dowództwem Władysława Stroynowskiego w Puszczy Bolimowskiej stoczyli bitwę z wojskami rosyjskimi w lutym 1863 roku. Oddział powstańców liczył wówczas 150 osób. Stanął do walki z ponad 10 razy większymi oddziałami carskimi. Śmierć poniosło 14 powstańców i ponad 100 Rosjan. Miejsce potyczki upamiętnia obelisk ofiar historycznych wydarzeń w miejscowości Joachimów Mogiły.

Poznawanie przez maszerowanie

To tam odbyła się Msza Święta inaugurujaca oficjalnie rocznicowe obchody. Na czas nabożeństwa wartę honorową przed pomnikiem pełnili uczniowie klasy mundurowej ZSP w Bolimowie i rekonstruktorzy Stowarzyszenia10. Pułku Piechoty z Łowicza. W obecności pocztów sztandarowych PTTK Oddział w Łowiczu i Szkoły Podstawowej w Bolimowie, przed pomnikiem założono kwiaty i zapalono znicze. Zanim wyruszono w trasę, uczestnicy rajdu zostali poczęstowani grochówką wojskową oraz własnymi wypiekami, przygotowanymi przez gospodarzy terenu.

Nauka przez poznawanie

W czasie marszu przez teren Puszczy Bolimowskiej, zatrzymano się na krótki odpoczynek w miejscowości Budy Grabskie, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło”. W czasie postoju zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami oraz przeprowadzono test historyczno-przyrodniczy. Uczestnicy mogli wykazać się znajomością przyrody Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz wiedzy na temat bitwy pod dowództwem Władysława Stroynowskiego na terenie Puszczy. W konkursie udział wzięli równierz osadzeni. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy znaczek oraz drobne upominki. Rajd zakończył się w miejscowości Skierniewice-Rawka, skąd uczestników przewieziono autokarami do Łowicza. Szlak pokonało łącznie 250 sympatyków wędrówek krajoznawczych, przyrody i historii.

Resocjalizacja w praktyce

Udział skazanych w radzie jest jednym z elementów całego cyklu przedsięwzięć edukacyjo-historycznych podnoszących świadomość  na temat historii Polski wśród osadzonych w łowickim zakładzie karnym. Skazani mieli też okazję obserwować ślady zwierząt żyjących w puszczy oraz powoli budzący się z zimowego snu las, m.in. kwitnące leszczyny. W drodze powrotnej do jednostki penitencjarnej odwiedzili też pomniki powstańców w Łowiczu, którzy zostali straceni na Nowym Rynku i przy ul. Powstańców 1863 roku.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu

NAPISALI o TYM M.IN:

lowiczanin.info

lowicz24.eu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej