W dniu 4.04.2023 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Łowiczu przeprowadzone przez przedstawicieli Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Fundacją Biurem Służby Krajowej AA w Polsce a Dyrektorem Zakładu Karnego w Łowiczu Wspólnota uczestniczy w działaniach mających na celu profilaktykę uzależnień od alkoholu, poradnictwo oraz szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w zakresie problematyki uzależnień. Przedstawiciele Wspólnoty zapoznali funkcjonariuszy z historią powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, założeniami, jakimi ona się kieruje oraz zadaniami, jakie jej przedstawiciele realizują na terenach jednostek penitencjarnych. Wskazano, na czym polega realizacja programu 12 Kroków oraz jaka literatura jest wydawana w ramach działań Wspólnoty. Zostało również omówione działanie punktu informacyjno – kontakowego w Łodzi dedykowanego osobom uzależnionym. Przedstawiciel Wspólnoty podkreślił powszechność działań takich punktów oraz wskazał formę wsparcia i pomocy, jakie może otrzymać każda osoba potrzebująca bez względu na miejsce zamieszkania.

W drugiej części spotkania przedstawione również zostało świadectwo życia jednego z byłych podopiecznych tutejszej jednostki, który dziękował za daną mu szansę oraz za wsparcie, jakie otrzymał od kadry penitencjarnej w drodze do trzeźwego życia.

Trzecia część dotyczyła podsumowania dotychczas zrealizowanych działań na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Jak podkreślił jeden z przyjaciół ze Wspólnoty, bardzo ważnym i cennym dla nich jest współpraca z profesjonalistami, jakimi są pedagodzy, psychologowie i terapeuci, w takich działania upatrują największe powodzenie w oddziaływaniach stosowanych wobec osób uzależnionych. W trzeciej części podsumowano dotychczas zrealizowane działania na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Aleksandra Jaros

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej