Mając na względzie konieczność właściwej realizacji Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy naszej formacji mundurowej, zgodnie z przyjętym na rok 2019 planem szkolenia strzeleckiego, w łowickiej jednostce penitencjarnej prowadzone jest cyklicznie szkolenie teoretyczne i praktyczne (na odkrytej strzelnicy w Luszynie) dla funkcjonariuszy wszystkich pionów służby ze znajomości  budowy, zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią, obowiązków użytkownika uzbrojenia, zasad bezpieczeństwa podczas pełnienia służby z bronią oraz zasad wykorzystania broni palnej i postępowania w przypadku jej uszkodzenia lub utracenia.

Każdy uczestnik szkolenia przystępując do zajęć praktycznych musiał wykazać się znajomością przepisów dotyczących zasad użycia i wykorzystania broni palnej. Kryteria oceny strzelającego obejmowały: znajomość przepisów, skuteczność strzelania, zachowanie się na strzelnicy, bezpieczne posługiwanie się bronią.

P-99 Walther i PM-06

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów będacych naszymi funkcjonariuszami, którzy jednocześnie prowadzili strzelanie. Ponadto Funkcjonariusze działów pozaochronnych podnoszą w ten sposób umiejętności w zakresie posługiwania się 9 mm pistoletem P-99 Walther a dodatkowo funkcjonariusze działu ochrony szkolą się w posługiwaniu pistoletami maszynowymi PM-06, wykorzystywanymi w sposób szczególny podczas konwojowania osadzonych.

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną...

...dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia jej funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią, czy chociażby stosowania broni jako jednego z całego arsenału środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie. Szkolenia te są obowiązkowe i odbywają się cyklicznie.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu

Napisali o ty, m.in.:

lowicz.naszemiasto.pl

dzienniklodzki.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej