Odczytanie "Hymnu o miłości" z Listu do Koryntian zawartego w Piśmie Świętym rozpoczęło montaż poetycko-muzyczny, który mieli okazję obejrzeć skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Ze spektaklem zatytułowanym "Miłość jest najważniejsza" przyjechał Krzysztof Kamiński - aktor, lektor, reżyser widowisk i spektakli plenerowych. Stosownego wstępu przygotowującego uczestników do przedstawienia dokonał Sławomir Janczak, który od strony technicznej realizował spektakl. To projekt poetycko-muzyczny połączony z oprawą graficzną przedstawiającą ujęcia z życia Karola Wojtyły w oparciu o jego twórczość poetycką traktującą o najważniejszym ze znanych uczuć - miłości. " (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy. Największa z nich jednak jest miłość". W ten sposób kończy się wspominany List podkreślający znaczenie miłości właśnie.

Przeciwdziałanie przestępczości przez teatr

Recytowane wiersze tworzyły, poprzez swoją chronologię, niezwykły obraz, który pomaga zrozumieć jak ważna w życiu Karola Wojtyły była szeroko rozumiana miłość. Cytowane utwory układały się w logiczny ciąg wyrażający głęboką myśl poety o tajemnicy i przeżywaniu miłości w jej różnych wymiarach.  Deklamowanym przez aktora wierszom nastroju dodawała muzyka skomponowana przez Michała Lorenca oraz oprawa scenograficzna, w tym sugestywna oprawa wizualna, stwarzająca odpowiednią atmosferę do refleksji, która sprzyja resocjalizacji.

Spektakl to nie tylko sztuka

Przygotowany przez Pana Kamińskiego spektakl to nie tylko sztuka, ale także głębokie duchowe doświadczenie. Odwoływanie się do podstawowych wartości każdego człowieka podświadomie powinno prowadzić do refleksji nad własnym życiem i dokonanymi w nim wyborami, co dla więźniów powinno mieć szczególne znaczenie. Buduje bowiem właściwy system wartości i wzbudza takie zainteresowania, które umożliwiają rozwój osobisty, w szczególności odnowy moralnej.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

Napisali o tym m.in: lowicz.naszemiasto.pl

dzienniklodzki.pl

lowicz24.eu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej