Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. , poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania – to główne przesłania odbywającego się po raz czwarty w Łowiczu imprezy biegowej pod nazwą "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Od 2011r. dzień 1 marca jest polskim świętem o charakterze państwowym.  Bieg „Tropem Wilczym” ma charakter ogólnopolski i odbył się w dniu 1 marca 2020r. w 370 miejscowościach.

Silną reprezentację - wśród około 200 biegaczy, którzy stanęli na linii startu w Łowiczu - stanowiło środowisko Zakładu Karnego w Łowiczu. W biegu uczestniczyli zarówno funkcjonariusze łowickiej jednostki penitencjarnej, jak i więźniowie. Byli też emerytowani pracownicy zk oraz dzieci funkcjonariuszy. Biegli na dwóch dystansach: 1963 metrów oraz 5 kilometrów. Dystans krótszego biegu symbolicznie przypominał o dacie śmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął podczas obławy na Lubelszczyźnie. I choć rywalizacja sportowa była zacięta, to jednak w obliczu idei biegu, drugorzędna. Liczyła się przede wszystkim jego przesłanie i upamiętnienie bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego.

Wychowanie przez bieganie

Udział skazanych w takiej inicjatywie ma przede wszystkim charakter edukacyjny, ale też jest alternatywą na efektywne spędzanie wolnego czasu. Każdy z naszych podopiecznych kiedyś opuści mury więzienia i będzie mógł sam zadecydować, jak winno wyglądać jego życie, jak będzie spędzał swój wolny czas, jakie postawy będzie przyjmował będąc wolnym człowiekiem. Poprzez udział właśnie w takich imprezach staramy się propagować to co dobre, właściwe i prawe, licząc na to że wielu z naszych podopiecznych właśnie takie rozwiązania na swoje życie wybierze. Funkcjonariusze łowickiej jednostki podejmują szereg działań mających na celu krzewienie ducha patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej. Realizują również przedsięwzięcia propagujące aktywny tryb życia. Symboliczny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych nadaje nowoczesny ton historii o ludziach niezłomnych. Udział w nim doskonale wpisuje się w realizowane w jednostce działania.

Skąd to Święto?

3 lutego 2011 roku sejm uchwalił ustawę powołującą pierwszomarcowe święto. W jej preambule czytamy: W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje: dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Data jest szczególna. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasza Cieplińskiego i sześciu jego towarzyszy walki, z którymi tworzył kierownictwo tzw. drugiej konspiracji. Po 1947 roku niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło ok. dwa tysiące osób.

Patroni i organizatorzy

"Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Łowiczu był objęty Patronatem Honorowym Grzegorza Schreibera - Marszałka Województwa Łódzkiego, a partnerem przedsięwzięcia było Województwo Łódzkie. Organizacją niedzielnego biegu w Łowiczu zajmowało się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, natomiast organizatorem całego projektu w różnych miastach Polski jest Fundacja Wolność i Demokracja.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej