W dniu 18 kwietnia b.r. odbyła się Msza Święta, w trakcie której nastąpiło poświęcenie nowej więziennej kaplicy przez Ordynariusza Diecezji Łowickiej.

Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, ks. Prałat Robert Kwatek - proboszcz katedry łowickiej, ks. Bogdan Skóra - kapelan więzienia oraz ks. Andrzej Sylwanowicz - sekretarz biskupa byli koncelebransami Mszy Świętej odprawionej w pomieszczeniu kaplicy. Nabożeństwo połączone było z poświęceniem nowej więziennej kaplicy, powstałej przy okazji remontu pawilonu III.

Jak podkreślił ks. biskup, "kaplica robi wrażenie, niektóre zgromadzenia zakonne mogą pozazdrościć takiego miejsca modlitwy".

Duże zasługi w jej powstaniu i wyposażeniu położył kapelan więzienia ks. Bogdan Skóra. Kameralna, niewielka kaplica, przewidziana jest dla około 20 osadzonych. Jej specyficzny klimat nastraja do modlitwy i rozmyślań, co w takim miejscu jak zakład karny ma szczególne znaczenie.


mjr Zdzisław Kryściak, foto kpt. Rafał Gospoś

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej