Zakład Karny w Łowiczu po raz kolejny włączył się w prezydencką inicjatywę Narodowego Czytania polegającej w tym roku na czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 r., przez ówczesnego prezydenta RP, ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł literackich polskich autorów, kontynuowana przez obecną parę prezydencką. Zaczęło się w 2012 r. od czytania „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Następne lata to utwory Aleksandra Fredry w 2013 r., „Trylogia” H. Sienkiewicza w 2014 r., "Lalka " Bolesława Prusa w 2015 r.  i  "Quo vadis" H. Sienkiewicza w roku ubiegłym. Warto przypomnieć, że łowicka jednostka penitencjarna uczestniczy w tym przedsięwzięciu od samego początku, za co była honorowana okolicznościowymi listami z Kancelarii Prezydenta.

            Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką kontynuują inicjatywę poprzednika i oboje kolejny raz objęli honorowy patronat nad tegoroczną edycji NC, która przypada 02 września. Do zakładu karnego wpłynęła z Kancelarii Prezydenta okolicznościowa pieczęć NC, która posłuży do składania pamiątkowego stempla w egzemplarzach „Wesela”.

            Akcja w warunkach Zakładu Karnego w Łowiczu, począwszy od 26 sierpnia, polegała na odczytywaniu codziennie przez osadzonych za pośrednictwem zakładowego radiowęzła, jednej ze scen składających się na "Wesele".

             Na okoliczność przeprowadzenia akcji w warunkach więziennych cała powieść została wydrukowana z podstrony internetowej Narodowego Czytania znajdującej się na portalu Kancelarii Prezydenta a następnie obłożona w okładki przez zakładowego introligatora zatrudnionego w więziennej bibliotece i po zakończeniu akcji zasili zbiór biblioteki zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia ppor. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

Napisali o tym m.in.: lowiczanin.info

lowicz.naszemiasto.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej