Wczoraj, tj. 28 marca 2024 r. w Kaplicy Zakładu Karnego w Łowiczu Biskup Wojciech Osial Administrator Apostolski Diecezji Łowickiej celebrował nabożeństwo rozpoczynające Triduum Paschalne, w którym wzięli udział dyrekcja, funkcjonariusze oraz osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Wielki czwartek upamiętniający ostatnią wieczerzę przypomina gest Chrystusa umywania i ucałowania nóg dwunastu mężczyznom, dokonywany przez głównego celebransa, a także uświadamia, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. W trakcie nabożeństwa Biskup umył stopy skazanych, podkreślając tradycje obchodzoną w Wielki Czwartek. Zwrócił się do skazanych słowami: „Otwierajcie Wasze serca, bo miłość to pokora i służba drugiemu człowiekowi” uświadamiając tym samym znaczenie dokonanego gestu. Uczestnikom nabożeństwa Biskup wręczył publikację Wandy Półtawskiej „By RODZINA była Bogiem silna”, która napisana została na kanwie „Listu do rodzin” Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wizyta Biskupa Osiala Administratora Apostolskiego Diecezji Łowickiej w Zakładzie Karnym w Łowiczu to ogromny zaszczyt dla wszystkich uczestników nabożeństwa, które rozpoczęło ten szczególny okres poprzedzający Święta Wielkiej Nocy.

Skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Łowiczu w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, przygotowują kartki świąteczne, a w oddziałach mieszkalnych gazetki tematyczne. Biorą udział w programie resocjalizacyjnym „Poznajemy tradycje Świąt Wielkanocnych”, który sprzyja przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych. W trakcie trwania programu osadzeni motywowani są do zgłębiania tradycji i przeżyć związanych z okresem Świąt Wielkanocnych, a także rozwijane są umiejętności zacieśnianie więzi rodzinnych.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Ewa Owczarczyk

rzecznik prasowy

Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej