Zakład Karny w Łowiczu, wzorem lat ubiegłych, włączył się aktywnie w obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji (14-18 października), promując w ten sposób poza sądowe rozwiązywanie konfliktów.

Do współpracy z jednostką został zaproszony Łukasz Kazłowski - mediator przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu. 17 października, kiedy to przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, przeprowadził szkolenie dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu. W trakcie spotkania opowiedział o pełnieniu funkcji mediatora, różnorodności specjalizacji jakie przyszły mediator może wybrać oraz o korzyściach wynikających z mediacji. Skazani dopytywali się o możliwość prowadzenia mediacji w sprawach karnych oraz rodzinnych.

Czym jest mediacja?

Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji, a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. O tym wszystkim rozmawiał z osadzonymi zawodowy mediator z Łowicza z ponad dwudziestoletnim stażem w tym zakresie.

Popularyzacja mediacji

Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji. Inicjatorem tej akcji była organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) ze Stanów Zjednoczonych. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2005 roku, natomiast w Polsce trzy lata później z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. W obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji biorą udział sądy, prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne czy placówki oświatowe z całej Polski. Organizowane są dyżury, konferencje, warsztaty o tematyce mediacyjnej czy pikniki rodzinne podczas których można spotkać się z mediatorami i dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących mediacji.

Ważne, by idea mediacji trafiła do jak największego grona

To nie wszystkie działania jakie podjęto w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Przez zakładowy radiowęzeł nadawane są audycje dotyczące mediacji. W każdym oddziale mieszkalnym na tablicach ogłoszeń znalazły się także informacje dotyczące mediacji oraz plakaty promujące kampanię. Wszystkie powyższe działania, które zostały podjęte przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zmierzają do pokazania skazanym w jaki sposób można rozstrzygać nawet trudne konflikty i spory, jakie znaczenie mają mediacje w pojednaniu się z ofiarą przestępstwa, zwłaszcza w perspektywie planowanego powrotu do społeczeństwa. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są więc różne działaniu mające na celu dostarczenie wiedzy na temat korzyści z mediacji, jej przebiegu czy kosztów. Na przykład wśród korzyści warto wymienić możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania konfliktu przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji.

Dlaczego to jest takie ważne?

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, chociaż wiele osób bardzo by chciało. Wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć naprawdę sporo niepotrzebnych nerwów i formalności. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi trafić do sądu. Jak ważna jest mediacja w codziennym życiu, pokazuje znane przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Dlatego jeśli nie potrafimy z kimś dojść do porozumienia, warto sięgnąć po bezstronnego „sędziego”, który może pomóc zaradzić problemowi. Warto rozmawiać – to przesłanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, nigdy nie straci na aktualności. Międzynarodowy Dzień Mediacji uświadamia ludzi, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej.

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

NAPISALI O TYM M.IN:

lowicz.naszemiasto.pl

dzienniklodzki.pl

lowicz24.eu

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej