Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych wystąpieniu i szerzeniu się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu podjął następujące działania:

Na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu na okres 7 dni
tj. od dnia 17 marca 2020 roku od godziny 06.00 do dnia 24 marca 2020 roku do godziny 24.00. wstrzymuje się:

zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki;

udzielanie osadzonym widzeń;

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem ograniczeń:

w dniu 17 marca 2020 roku osadzonym, którzy spodziewali się odwiedzin zezwala się na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy telefonicznej w celu poinformowania osób bliskich o wstrzymaniu widzeń;

emisja Mszy Świętej, rekolekcji i nabożeństw dla osadzonych będzie emitowana poprzez zakładowy radiowęzeł.

Dotychczas wprowadzony zwiększony czas podawania ciepłej wody do cel mieszkalnych pozostaje bez zmian.

Uwaga! Na podstawie art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny wykonawczy za zgodą sędziego penitencjarnego może nastąpić przedłużenie wskazanych w komunikacie ograniczeń.

 

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego o tym, że na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu na okres 7 dni wstrzymuje się: 1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki; 2) udzielanie osadzonym widzeń; 3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych. Rozmiar: 517.9 kB
Zarządzenie nr 28/2020 DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W ŁOWICZU z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych wystąpieniu i szerzenia się wirusa COVID-l9 (SARS-CoV-2) Rozmiar: 648.9 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej