Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych wystąpieniu i szerzeniu się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miasta Łowicza potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu podjął następujące działania:

 

  1. Na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu, przedłuża się do dnia 31 marca 2020 roku, z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymanie:
  1. zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki;
  2. udzielania osadzonym widzeń;
  3. odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

 

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy.

 

  1. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są konieczne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy
    i pracowników Służby Więziennej.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej