W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, płk Włodzimierz Jacek Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, w asyście dyrektora ZK w Łowiczu, ppłk. Tomasza Sawickiego – wręczył funkcjonariuszom łowickiej jednostki penitencjarnej resortowe odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Odprawa służbowa o uroczystym charakterze odbyła się we wtorkowe popołudnie, 12 listopada br., w obecności kadry kierowniczej łowickiego więzienia.

Zgodnie z Ustawą o Służbie Więziennej Święto Niepodległości jest jedną z okoliczności do nadania funkcjonariuszom wyższych stopni służbowych i odznaczeń resortowych. Awanse i odznaczenia są wyrazem najwyższego uznania, zwłaszcza w roku, w którym przypada tak doniosła rocznica – 100-lecie polskiego więziennictwa. 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa - w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" - ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Ów dokument kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Kilka miesięcy wcześniej 11 listopada 1918 r. nastąpiło przejęcie przez polskie władze wszystkich więzień w strefie okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie. Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, obok obchodzonego 8 lutego Święta Służby Więziennej, jest jednym z dwóch terminów - nie licząc nominacji na pierwsze stopnie w poszczególnych korpusach - podczas których nadawane są awanse na wyższe stopnie służbowe i wręczane resortowe odznaczenia.

Wyjątkowe okoliczności

Minister sprawiedliwości, w związku z wyróżniającą służbą, nadał łowickim funkcjonariuszom SW jedną złotą i cztery brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Tę z najcenniejszego kruszcu odebrał z rąk dyrektora generalnego SW. gen. Jacka Kitlińskiego na uroczystościach centralnych w Olsztynie ppłk. Tomasz Sawicki – dyrektor ZK w Łowiczu. Ponadto w korpusie oficerskim awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 9 funkcjonariuszy. W korpusie chorążych pięcioro funkcjonariuszy awansowało z mł. chor. na stopień chorążego. W korpusie podoficerów awansowało 29 osób i w korpusie szeregowych 12 osób. W sumie awanse otrzymało 55 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy łowickiej jednostki penitencjarnej. Do stopnia podpułkownika Służby Więziennej awansowano zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu Piotra Stefańskiego. Zastępca dyrektora otrzymał też, obok ks. kapelana Bogdana Skóry i kpt. Ernesta Polita, Odznakę 100-lecia Polskiego Więziennictwa. Odznaka ta została ustanowiona zarządzeniem Dyrektora Generalnego SW z 28 maja 2018 r. z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa oraz narodowych obchodów setnej rocznicy obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Nawiązuje swą formą do odznaki jubileuszowej ustanowionej w 1928 r. z okazji 10-lecia więziennictwa polskiego. Nadawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego więziennictwa, wyróżniającym się m.in. w wykonywaniu obowiązków służbowych, kultywujących tradycję polskiej myśli penitencjarnej oraz historię polskiego więziennictwa, promujących Służbę Więzienną w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek służby. Odznaka ma charakter unikalny, nadawana jest w latach 2018 i 2019 w ilości 500 szt. w skali kraju. Wśród nich jest aż 9 funkcjonariuszy z Łowicza, którzy do tej pory taką odznaka zostali wyróżnieni. Wręcza się ją w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia. Uroczystości w Łowiczu taki charter bez wątpienia miały. Jubileusz 100-lecia polskiego więziennictwa obchodzony w tym roku przez naszą formację dodawał wyjątkowości tegorocznym awansom na wyższe stopnie służbowe i odznaczeniom za zasługi dla pracy penitencjarnej.

Zauważenie, docenienie i podziękowanie

W swoim wystąpieniu płk Głuch pogratulował odznaczonym i awansowanym dziękując jednocześnie podległej sobie kadrze za bardzo dobrą służbę oraz atmosferę pracy, którą tworzą funkcjonariusze i pracownicy w łowickiej jednostce, co przekłada się na dobre funkcjonowanie jednostki i wyniki pracy. Osobne słowa podziękowań skierował do dyrektora Sawickiego, który tak umiejętnie wprowadza w arkana pracy penitencjarnej i ochronnej młodych funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi Służby Więziennej i kiedyś będą jej przyszłością. Wyraził nadzieję, że nie są to ostatnie dla nich awanse i odznaczenia. – Służba Was potrzebuje wszystkich razem i każdego z osobna – podsumował Dyrektor Włodzimierz Jacek Głuch. Z kolei w swoim wystąpieniu dyr. Tomasz Sawicki odniósł się do 101 – lecia Niepodległości Polski i zmian, jakie zaszły w polskim więziennictwie w tym okresie m.in. na przykładzie Zakładu Karnego w Łowiczu, który w ostatnich latach przechodzi gruntowną modernizację wpływającą na poprawę warunków i bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Wyraził nadzieję, że rok 2020 będzie jeszcze lepszym dla naszej formacji. Swoje wystąpienie zakończył gratulacjami dla awansowanych i wyróżnionych oraz ich rodzin, a także podziękowaniami za trud codziennej służby.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

NAPISALI O TYM M.IN:

lowiczanin.info.pl

lowicz24.eu

lowicz.naszemiasto.pl

dzienniklodzki.pl

elc24.net

 

 

Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej