W sobotę 4 lutego 2023 dwie funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Łowiczu ppor. Aleksandra Jaros oraz st. szer. Aleksandra Staniszewska uczestniczyły w kolejnych warsztatach organizowanych przez zespół niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, regionu Łódź.

Warsztaty podzielone były na trzy panele. W pierwszym pn. „Co zrobiliśmy w Zakładzie Karnym, aby żyć trzeźwością?” osoby które odbywały kary pozbawienia wolności opowiadały o swoich doświadczeniach ze Wspólnotą AA kiedy to jeszcze przebywały za murami ZK. Jaki wpływ na ich trzeźwość i odbywanie kary pozbawienia wolności miał udział w mitingach oraz program 12 Kroków AA. Nie sposób nie wspomnieć o wypowiedziach trzech byłych skazanych z ZK Łowicz którzy dziękowali za możliwość bycia we Wspólnocie podkreślając zaangażowanie i chęć niesiena pomocy ze strony funkcjonariuszy.

Drugi panel pn. „Jakie wartości wniosła Wspólnota AA, za mury więzienia?” w całości był poświęcony Służbie Więziennej. Funkcjonariusze opowiadali jaką rolę Wspólnota AA pełni w jednostkach penitencjarnych, jakie oni mają doświadczenia we współpracy z przyjaciółmi ze Wspólnoty. Celem tej części warsztatów były również rozważania dotyczące możliwych zmian we współpracy oraz podkreślenie jak dużo już zostało wypracowane.

Trzeci pn. „Moja droga trzeźwienia, poprzez niesienie posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych” to świadectwo Alkoholika który od lat niesie posłanie do zakładów karnych. Mówił jak ważną rolę w jego trzeźwości zajmuje możliwość wchodzenia za mury jednostek penitencjarnych. Podkreślał, że tam czuje największą siłę niesienia posłania przez co pomaga sam sobie.

Po warsztatach grupa chętnych osób miała możliwość uczestnictwa w mityngu zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Możliwość udziału w tego typu warsztatach pozwala funkcjonariuszom poszerzać wiedzę oraz zdobywać nowe doświadczenie tak ważne w codziennych obowiązkach służbowych. Kierując się celem wykonywania kary pozbawienia wolności wskazanym jest szukać jak największej ilości narzędzi jakie mogą być stosowane by cel ten osiągnąć.

Tekst: ppor. Aleksandra Jaros

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej