W czasie koronawirusa funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kwidzynie stawiają na bezpieczeństwo. Jest to również czas szukania nowych rozwiązań, metod oddziaływania i współpracy.

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemiologicznym, przeorganizowano wiele sfer życia obywateli. Jednostki penitencjarne również musiały dostosować się do nowych zasad pracy. Od kilku miesięcy osoby ubiegające się o wstęp na teren zakładu karnego poddawane są pomiarowi temperatury, dotyczy to także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Funkcjonariusze pełniący służbę - obok niezbędnego wyposażenia - otrzymali również środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek i kombinezonów. W ciągach komunikacyjnych pojawiły się dozowniki z płynem dezynfekującym zapewniające potrzebę higieny rąk i powierzchni użytkowych. W szycie maseczek ochronnych funkcjonariusze SW zaangażowali również osadzonych, wszystko po to, aby minimalizować zagrożenie zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

W tym trudnym dla wszystkich okresie, priorytetem stało się hasło - bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wprowadzone w kwidzyńskim więzieniu zasady mają na celu ochronę zdrowia osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Wstrzymano dotychczasową pracę więźniów i widzenia osadzonych z rodzinami. Widzenia obecnie odbywają się online, za pomocą łącza skype.

Osoby, które muszą pojawić się na terenie jednostki, czyli na przykład pracownicy i funkcjonariusze służby więziennej, ale też policjanci, adwokaci czy osoby, które przyjeżdżają z towarem zaopatrzeniem dla jednostki, każda z tych osób ma mierzoną temperaturę, dodatkowo przy każdym wejściu i na korytarzach są rozstawione płyny do dezynfekcji rąk, a funkcjonariusze otrzymali maseczki i rękawiczki jednorazowe. Kilka razy dziennie dezynfekowane są miejsca używane przez osadzonych, np.: wejścia, place spacerowe, korytarze.

Wszystkie osoby pozbawione wolności podejrzane o zakażenie wirusem SARS-Cov-2 pozostają - według zaleceń właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej - w warunkach kwarantanny. Decyzję o wykonaniu ewentualnych testów na koronawirusa każdorazowo podejmuje właściwa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Jej zalecenia i wytyczne dotyczące dalszego postępowania z pacjentem są ściśle realizowane.

Główne oddziaływania

Kadra więzienna robi wszystko aby w tym trudnym czasie objąć właściwymi oddziaływaniami osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Powszechnie wiadomo, iż najważniejszym elementem oddziaływania na skazanych jest praca i jest to niepodważalny filar procesu resocjalizacji każdego więźnia. Kwidzyńskie więzienie z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych przygotowuje się do uruchomienia zatrudnienia zewnętrznego. Jednakże planujemy wprowadzić w życie nowe rozwiązanie, które pozwoli nam na zwiększenie zatrudnienia osadzonych i tym samym pozwoli dobrze realizować program Praca dla Więźniów. Program „Praca dla Więźniów” to realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej i ogólnie pojętej resocjalizacji. Obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania. Stanowią je: budowa w zakładach karnych hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, a także ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Wyzwanie i nasz plan - wybudować halę

Zakład karny w Kwidzynie planuje wybudować na terenie jednostki halę produkcyjną, w której osadzeni mogliby pracować. Hala będzie miała powierzchnię od 500 do 700 m2, w zależności od potrzeb kontrahenta. W hali będzie mogło znaleźć zatrudnienie kilkudziesięciu osadzonych. Wyposażenie hali będzie uzależnione od formy produkcji, jaka będzie prowadzona na terenie zakładu. Wobec powyższego zapraszamy każdego kontrahenta zewnętrznego, który byłby zainteresowany podjęciem z nami współpracy. Szukamy kontrahentów, którzy zobowiążą się do wynajęcia nowo wybudowanego obiektu na okres co najmniej 5 lat i zatrudnienia więźniów. Przedsiębiorca, który stworzy zatrudnienie skazanym na terenie więzienia zyskuje:

  • potencjał ludzki: skazany to dobry pracownik, który wykazuje się zaangażowaniem, dbałością o swoją pracę. Przyuczony do zawodu może być stałym elementem załogi przez długi okres czasu.
  • pełna ochrona mienia: przedsiębiorcy nie martwią się o swój majątek, nie ponoszą kosztów na zatrudnienie pracowników do ochrony mienia.
  • idealne warunki na prowadzenie działalności: odpowiednia infrastruktura bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów tj. doprowadzone media, dojazd do jednostki i drogi transportowe wewnątrz zakładu.
  • pożyczka lub bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na preferencyjnych warunkach z funduszu, którym dysponuje Służba Więzienna. Obiekt może powstać za środki otrzymane w ramach dotacji.
  • zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie skazanego: pracodawca otrzymuje  ryczałt z funduszu aktywizacji zawodowej  w wysokości 35%  kwoty brutto przekazanej na wynagrodzenia osadzonych.

Obiekt hali będzie to teren wygrodzony. Informujemy, iż w ramach inwestycji przyszły dzierżawca nie będzie ponosił kosztów projektu oraz budowy. Opłaty jakie winien ponosić dzierżawca hali, w tym jaka ma być wysokość czynszu dzierżawnego od budynków i gruntu zależna będzie od cen rynkowych oraz ograniczeń wynikających z prowadzenia działalności na terenie jednostki. Gotowa do zagospodarowania przestrzeń oraz wynikający z typu jednostki fakt całodobowego pozostawania na terenie jednostki przebywających w niej osadzonych, stanowią istotne czynniki sprzyjające możliwości zatrudnienia na nowo powstałych miejscach pracy.

Zakład karny w Kwidzynie od wielu lat dominuje w skali zatrudniania osadzonych w okręgu gdańskim i to zarówno na terenie samej jednostki jak i poza nią u pracodawców zewnętrznych. Wybudowanie hali i uruchomienie np. linii produkcyjnej ma przynieść wymierne korzyści dla przyszłych pracodawców, więźniów, a przede wszystkim dla społeczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności do zatrudnienia kierowani będą więźniowie posiadający bieżące lub zaległe zobowiązania alimentacyjne oraz posiadający ciążące na nich „inne” zobowiązania finansowe.

Przedsiębiorco rozwiń swoją firmę, skorzystaj z możliwości, które daje ci Służba Więzienna.

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy i zainteresowanych wynajęciem hali i zatrudnieniem więźniów zapraszamy do kontaktu. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem tel. 55 645 89 01 lub drogą elektroniczną na adres: zk_kwidzyn@sw.gov.pl

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka
Zdjęcia: sw.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej