Funkcjonariusze i Pracownicy !

Z okazji Święta Służby Więziennej przyjmijcie podziękowania za codzienny wysiłek i trud, za sumienność oraz oddanie, z jakimi realizujecie swoje zadania, służąc państwu i obywatelom. Wszystkim promowanym, awansowanym i odznaczonym serdecznie gratuluję. Niech każdy odznaczony czy mianowany w tym dniu na wyższe stopnie będzie potwierdzeniem Waszego wysokiego profesjonalizmu i skuteczności zawodowej.

Składam wszystkim funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kwidzynie wyrazy uznania i podziękowania z życzeniami wielu dalszych sukcesów. Niech Wasza służba przynosi satysfakcję zawodową i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Życzę również pogodnych dni, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  

 

Płk Olgierd Trzaska

Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej