22 marca br. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie odbyła się odprawa służbowa, podczas której podsumowano działalności jednostki w 2018 roku. Tak jak w latach ubiegłych, w odprawie uczestniczył płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Dyrektor kwidzyńskiej jednostki płk Jan Komoszyński, jego zastępcy oraz kierownicy poszczególnych działów ocenili ubiegłoroczną działaność jednostki oraz przedstawili priorytety i kierunki funkcjonowania kwidzyńskiego więzienia, które będą realizowane w bieżącym roku. Następnie płk Lesław Bryłkowski podsumował odprawę i podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom jednostki za całoroczny trud włożony w sprawne działanie zakładu karnego, docenił także ich codzienne zaangażowanie,  profesjonalizm oraz praworządne wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz właściwe, bezpieczne izolowanie sprawców przestępstw przed społeczeństwem.  Dyrektor złożył gratulację za sukces m.in. autorskiego programu resocjalizacji pt. „Penitencjarna e-merytur@”, który został napisany i zrealizowany przez wychowawców z kwidzyńskiego zakładu. Program ten, jak podkreślił dyrektor, został zauważony i wyróżniony w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności, pod patronatem Dyrektora Generalnego SW.

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia: plut. Piotr Kopecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej