18 marca 2020 r. w kwidzyńskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie przez por. Jakuba Kaliszewskiego.

Rozkazem personalnym z dnia 18 marca br. płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku powołał por. Jakuba Kaliszewskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Por. Jakub Kaliszewski zaczął pełnić służbę od 1 kwietnia 2006 r w Zakładzie Karnym w Kwidzynie na stanowisku strażnika działu ochrony. W dniu 1 listopada 2018 r. został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony.   

Od samego początku służby ambitny, konsekwentny i pracowity. Od dziś wspomoże ppłk. Olgierda Trzaskę, nowego dyrektora kwidzyńskiego więzienia.

Nowemu zastępcy życzymy pomyślności, wytrwałości i dobrej energii w kierowaniu kwidzyńską Służbą Więzienną, które jest wielkim wyzwaniem. Życzymy sukcesów i sprostania zadaniu na nowej zawodowej drodze życia.    

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej