Kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć (Zbigniew Herbert). Na pytanie o sedno kultury i znaczenie savoir vivre w życiu próbowali znaleźć odpowiedź skazani mężczyźni, przebywający w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

ZKulturą

Na przełomie czerwca i lipca br. grupa dziesięciu skazanych mężczyzn miała możliwość uczestnictwa w programie pod nazwą „ZKultura’’, sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej. Oddziaływania miały na celu kształtowanie kompetencji społecznych i poznawczych, stanowiących podstawę „sztuki życia” w warunkach izolacji więziennej i poza nią. W trakcie 8 spotkań skazani zgłębili wiedzę z zakresu relacji interpersonalnych, asertywności, empatii, kultury komunikacji (zwrotów grzecznościowych), bon ton, higieny osobistej – ogólnie zamkniętych w pojęciu savoir vivre. Więźniowie z kwidzyńskiego więzienia z dużym zaangażowaniem wykonywali aktywizujące ćwiczenia o charakterze para-teatralnym, wymieniali idee, weryfikowali światopogląd. Zwieńczeniem programu była sesja oparta na założeniach arteterapii. Namacalnym efektem finalnym zajęć były własnoręcznie pomalowane t-shirty, inspirowane treściami skorelowanymi, z szeroko rozumianą kulturą. Napisy, rysunki i hasła umieszczone na koszulkach były dla skazanych podstawowymi wartościami, którymi kierują się w swoim życiu i które ich kulturalnie kształtują. 

Współpraca praktyków i naukowców

Program „ZKultura” jest programem interdyscyplinarnym. Stanowi synergię działań środowiska akademickiego, reprezentowanego przez kadrę uniwersytecką i studentów oraz wymiaru unitarno – praktycznego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pomysł na jego realizację zrodził się w związku z zauważalnymi brakami skazanych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, poznawczych, emocjonalnych będących podstawą codziennej „sztuki życia” w warunkach izolacji więziennej jak i poza nią. Wdrażanie i realizacja programu jest owocem wielomiesięcznej współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego w postaci Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Refectum” pod opieką naukową dr Moniki Marczak.

Program ZKultura był dla mnie wielką zagadką już od momentu jego powstawania. Przyglądając się treściom w nim zawartym byłam podekscytowana, bo wszystko wydawało mi się być bardzo spójne. Pierwszy raz w życiu miałam szansę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w zakładzie karnym. Funkcjonariusze, z którymi współpracowałam zapewnili mi bezpieczeństwo i wsparcie. Byli dla mnie podporą w chwilach słabości, ale też dobrymi towarzyszami, do których mogłam przyjść z każdą sprawą. Prowadząc wspólnie zajęcia potrafiliśmy się porozumieć i wyjść z trudnych, niedających się przewidzieć sytuacji. Było widać, że także uczestnicy mają z nimi dobry kontakt. Jeżeli chodzi o uczestników, to mogę powiedzieć, że trafiła mi się naprawdę wspaniała grupa, która ułatwiła mi pracę. Panowie byli bardzo chętni do udziału w proponowanych przez nas ćwiczeniach i angażowali się w nie jak tylko mogli. Nasze zajęcia były miejscem, gdzie spotkali się ludzie z różnymi historiami, przeżyciami i przemyśleniami, którzy potrafili się odciąć od otaczającego ich świata, wyjść poza pewną monotonię i wspólnie zrobić coś dla samych siebie. Z opinii jakie przedstawili uczestnicy wynika, że stali się bardziej otwarci na siebie, a spotkania pomogły im zburzyć pewne mury. Prowadzenie programu ZKultury było wspaniałym doświadczeniem. Mogę z czystym sumieniem polecić tę ideę wszystkim, którzy chcą się rozwinąć, doświadczyć czegoś nietypowego i sprawdzić się w różnych sytuacjach. Żywię szczerą nadzieję, że będzie mi dane powtórzyć to wspaniałe doświadczenie – referuje Sandra Płuszka, studentka z UG współprowadząca zajęcia w kwidzyńskim zakładzie karnym.   

Zakończone niedawno zajęcia ZKultura, w których uczestniczyliśmy dały nam ogromną satysfakcję i zadowolenie. To było "coś", co było dla nas pozytywnym zaskoczeniem w szarości dnia codziennego życia w zk. Do dzisiaj brakuje nam radości z zajęć i pozytywnego obrazu osób prowadzących nasze spotkania. Godne polecenia dla innych. To wspaniała sprawa. Dziękujemy.

Piękna sprawa. Dziękuję.

- podsumowali uczestnicy programu.

Oddziaływania w ramach programu ZKultura są przeprowadzane jednocześnie w wybranych jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego, a ich istotnym elementem jest włączanie studentów w przeprowadzanie sesji programu. Kooperacja w takiej formie stanowi twórcze realizowanie założeń współpracy Służby Więziennej z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza wywodzącymi się ze środowisk uniwersyteckich. Współpraca ta znacząco poszerza wachlarz możliwych oddziaływań, w konsekwencji czyniąc proces resocjalizacji osadzonych bardziej efektywnym.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej