Na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie udostępniliśmy nowe pomieszczenia pod działalność gospodarczą. Szukamy przedsiębiorcy, który chciałby uruchomić u nas produkcję, zatrudniając osadzonych.

W pandemii wszystkie ręce na pokład

Kadra kwidzyńskiego więzienna podejmuje starania aby w tym trudnym pandemicznym czasie objąć właściwymi oddziaływaniami osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Powszechnie wiadomo, iż najważniejszym elementem oddziaływania na skazanych jest praca i jest to niepodważalny filar procesu resocjalizacji każdego więźnia. Poprzez pracę skazani uczą się wielu wartości, m.in. odpowiedzialności, sumienności i rzetelność wykonywania swoich obowiązków, które przed osadzeniem często były im obce. Dzięki zatrudnieniu skazani uczą się, że dobrze wykonana praca potrafi zmienić ich postawy społeczne i sprawić, że w dobie obecnej sytuacji na rynku mogą stać się wartościowymi pracownikami. Kwidzyńskie więzienie z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych wznowiło zatrudnienie zewnętrzne, wstrzymane z uwagi na pandemię koronawirusa.

W Kwidzynie i okolicy jest wiele kontrahentów, u których pracują osadzeni.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych pracowników. Są odpowiedzialni i sumienni, niektórzy to prawdziwi fachowcy. W obecnych czasach trudno o dobrych pracowników. Decydując się na współpracę z kwidzyńskim zakładem karnym miałem pewność, że zawsze będę miał gotowych do pracy ludzi

– podkreśla przedsiębiorca od lat współpracujący z kwidzyńskim więzieniem.

Obecnie wszyscy funkcjonariusze wykazują zaangażowanie aby w jak największym zakresie uruchomić zatrudnienie zewnętrzne. Dyrekcja więzienia planuje wprowadzić w życie nowe rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie zatrudnienia osadzonych i tym samym pozwoli dobrze realizować program Praca dla Więźniów.

Praca dla Więźniów

Program „Praca dla Więźniów” to realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej i ogólnie pojętej resocjalizacji. Obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania. Stanowią je: budowa w zakładach karnych hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, a także ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Wyzwanie i nasz plan – zatrudnianie więźniów

Zakład karny w Kwidzynie planuje udostępnić na wynajem dwa pomieszczenia na terenie jednostki, w której osadzeni mogliby pracować. Pomieszczenia mają powierzchnię blisko 100 m2 i są z dostępem do sanitariatów. Przeznaczenie i wyposażenie pomieszczeń w zależności od potrzeb kontrahenta. W pomieszczeniach tych będą mogli znaleźć zatrudnienie osadzeni z ZK Kwidzyn. Wyposażenie pomieszczeń będzie uzależnione od formy działalności, jaka będzie prowadzona na terenie zakładu. Funkcjonariusze SW będą pełnili nadzór nad pracującymi więźniami. Są również przygotowane pomieszczenia socjalne, toalety i prysznice.

Zapraszamy każdego kontrahenta zewnętrznego, który byłby zainteresowany podjęciem z nami współpracy. Przedsiębiorca, który stworzy zatrudnienie skazanym na terenie więzienia zyskuje m.in.:

  • potencjał ludzki: skazany to dobry pracownik, który wykazuje się zaangażowaniem, dbałością o swoją pracę. Przyuczony do zawodu może być stałym elementem załogi przez długi okres czasu.
  • zwrot kosztów w wysokości 35 proc. pensji jaką otrzymuje zatrudniony więzień z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnia; pracodawca nie odprowadza składki zdrowotnej, nie ma też potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego gdy zatrudniony więzień przebywa na zwolnieniu lekarskim; osadzonemu przysługuje - po roku nieprzerwanej pracy - w czasie odbywania kary - 14 dni „urlopu”, a nie 26 dni.
  • pracodawca zatrudniający skazanych może ubiegać się o dotacje bądź niskooprocentowane pożyczki z funduszu publicznego.
  • pełna ochrona mienia: przedsiębiorcy nie martwią się o swój majątek, nie ponoszą kosztów na zatrudnienie pracowników do ochrony mienia.
  • idealne warunki na prowadzenie działalności: odpowiednia infrastruktura bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów tj. doprowadzone media, dojazd do jednostki i drogi transportowe wewnątrz zakładu.
  • opłaty jakie winien ponosić wynajmujący pomieszczenia, w tym jaka ma być wysokość najmu zależna będzie od cen rynkowych oraz ograniczeń wynikających z prowadzenia działalności na terenie jednostki.
  • Gotowa do zagospodarowania przestrzeń oraz wynikający z typu jednostki fakt całodobowego pozostawania na terenie jednostki przebywających w niej osadzonych, stanowią istotne czynniki sprzyjające możliwości zatrudnienia na nowo powstałych miejscach pracy.
  • wynajem pomieszczeń i wykorzystanie ich do m.in. uruchomienia np. linii produkcyjnej ma przynieść wymierne korzyści dla przyszłych pracodawców, więźniów, a przede wszystkim dla społeczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności do zatrudnienia kierowani będą więźniowie posiadający bieżące lub zaległe zobowiązania alimentacyjne oraz posiadający ciążące na nich „inne” zobowiązania finansowe.

Zaproszenie do współpracy

Przedsiębiorco rozwiń swoją firmę, skorzystaj z możliwości, które daje ci Służba Więzienna. Podejmij współpracę z kwidzyńskim więzieniem i wykorzystaj potencjał osadzonych, stwórz miejsce pracy i ciesz się z bardzo dobrych pracowników.

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy, zainteresowanych wynajęciem pomieszczeń i zatrudnieniem więźniów zapraszamy do kontaktu. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem tel. 55 645 89 02 lub drogą elektroniczną na adres: zk_kwidzyn@sw.gov.pl

Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty i wynajęcia pomieszczeń !

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia i wizualizacja: Piotr Kopecki ZK Kwidzyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej