Z okazji Święta Służby Więziennej oraz 100-lecia powstania naszej formacji, w dniach 21 stycznia do 23 marca br. przeprowadzono ogólnopolską akcję oddawania krwi w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. W akcję włączyli się również funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Celem akcji było, poza szczytnym celem jakim jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, ukazanie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej, a co najistotniejsze pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Akcja organizowana była przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Miała ona charakter ogólnopolski i odbywała się w punktach poboru krwi i mobilnych punktach w całej Polsce. Hasło całej akcji ogólnopolskiej brzmiało: Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej. Kwidzyńscy funkcjonariusze oddawali  krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie Szpitala Zdrowie w Kwidzynie, w specjalnie utworzonych w tym celu stanowiskach.

Kwidzyńskie działania

W akcji wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej i pozostałych służb mundurowych oraz ich rodziny, jak również ludność cywilna. Hasło do akcji brzmiało: KREW.  13-tu funkcjonariuszy z kwidzyńskiego więzienia w dniach 21.01.2019 r.-23.03.2019 r. oddało krew, co łącznie wyniosło 5.850 ml krwi. Ponadto, w ZK Kwidzyn został wyznaczony koordynator do spraw krwiodawstwa. Podjęta została inicjatywa utworzenia klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża pod nazwą „Kropla życia”, który obecnie liczy 16 członków.

Dlaczego warto

Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Kwidzynie dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli i są gotowi nieść pomoc innym ludziom. Stąd ten pomysł na włączenie się do akcji. Oddanie krwi jest jednym z największych dowodów ludzkiej miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Postawa kwidzyńskiej Służby Więziennej przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wpływa również na tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej w postrzeganiu społecznym. Pomaga wytworzyć również przekonanie, że funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład a także wsparcie.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej