1 marca br. delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kwidzynie oddała hołd Żołnierzom Wyklętym. Z uwagi na trwające ograniczenie w zakresie zgromadzeń publicznych przebieg tegorocznych uroczystości miał charakter indywidualny i odbył się bez asysty honorowej funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. Ścigani i prześladowani prowadzili nierówną walkę z komunistycznym terrorem. Bardzo wielu z nich zostało aresztowanych i poddanych bestialskiemu śledztwu a potem skazanych na karę śmierci lub długoletniego więzienia. Wielu zostało wywiezionych do przymusowej pracy w ZSRR, z której już nie powrócili. Do najbardziej znanych należeli: Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Kuraś -”Ogień”, Hieronim Dekutowski- „Zapora”, rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna - „Inka”.

Kwidzyńskie uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 w Katedrze pw. Jana Ewangelisty w Kwidzynie, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a w szczególności za członków Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny oraz Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej. Z kościoła uczestnicy udali się do miejsc pamięci:

Skwer im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie, Skwer Żołnierzy Wyklętych w Kwidzynie oraz tablica pamięci Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie.

W miejscach tych wszyscy chętni mogli indywidualnie złożyć kwiaty i zapalić znicze. Jak co roku, nie zabrakło również funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Kwidzynie, którzy z zachowaniem reżimu sanitarnego złożyli symboliczne wiązanki kwiatów.

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej