#zostań_w_domu i wybierz e-mediację

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby trzeciej - neutralnego, profesjonalnego MEDIATORA, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a w konsekwencji do zawarcia ugody.

Spory nie muszą kończyć się w sądzie. Spróbuj mediacji.

Mediacja elektroniczna (e-mediacja) to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Mediator może kontaktować się ze stronami za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej,

2. komunikatora internetowego (również tekstowego),

3. telekonferencji,

4. wideokonferencji.

UGODA ZAWARTA PODCZAS MEDIACJI, ZATWIERDZONA PRZEZ SĄD PODLEGA WYKONANIU TAK JAK ORZECZENIE SĄDU.

15 października br. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast  w dniach 12-16.10.2020 r. Tydzień Mediacji. Z tej okazji funkcjonariusze kwidzyńskiej Służby Więziennej prowadzą kampanię informacyjną, której celem jest propagowanie pozasądowego rozwiązywania sporów. Pod hasłem "Spory nie muszą kończyć się w sądzie" zachęcamy do pozostania w domu i skorzystania z e-mediacji.

MEDIACJA 2020

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej