W związku z obchodzonym w kwietniu Międzynarodowym Dniem Książek kwidzyńska Służba Więzienna przedstawia jak wygląda więzienne czytelnictwo.

Funkcjonariusze Służby Więziennej doceniają udział biblioteki więziennej w procesie kształcenia, realizowania programów resocjalizacyjnych, kulturalnych oraz jako formę spędzania czasu wolnego. Biblioteka może być miejscem niwelującym psychiczne kłopoty skazanych wynikających z odrzucenia i izolacji.

Jak wygląda więzienne czytelnictwo… 

Zgodnie z przepisami prawa zakład karny organizuje i prowadzi bibliotekę dla skazanych, a także dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Celem funkcjonowania biblioteki więziennej jest jej udział w działalności socjalizacyjno-wychowawczej zakładu karnego. Działania resocjalizacyjne biblioteka realizuje poprzez rozwijanie czytelnictwa, które wypełnia czas wolny, jako środek terapeutyczny, który uwalnia od stresu i napięć, rozwijanie zainteresowań, a także rozszerzanie podstawowej wiedzy. Książki stanowią istotny element resocjalizacyjny. Mogą być szansą na zdobycie wiedzy, zmianę postrzegania i kierowania swoim postępowaniem. Zwolennicy czytania wskazują na możliwość rozwoju komunikatywności, zwiększenia zasobu słownictwa, kreatywności oraz pamięci i koncentracji. Spotkanie z książką daje możliwość przeżycia czegoś wyjątkowego i głębszych emocjonalnych  doświadczeń.

Więzienne statystyki

Kwidzyńska więzienna biblioteka liczy 10.877 woluminów. Karty biblioteczne ma założonych 167 skazanych. Prowadzone są osobne księgozbiory dla funkcjonariuszy i osadzonych. Dla funkcjonariuszy głównie znajdują się książki specjalistyczne, z tematyki resocjalizacji i psychologii. Jednak mundurowi mogą znaleźć również książki historyczne, sensacyjne, prawne. Więźniowie wśród najchętniej czytanych książek wskazują literaturę piękną, kryminały, fantastykę, biografie oraz te z których mogą dokształcać swoje umiejętności i rozwijać hobby (nauka języków obcych,  wędkarstwo). Ilość odwiedzin więziennej biblioteki w 2018 r wyniosła 1.733 (w bieżącym roku jest ich 404). Natomiast ilość wypożyczonych książek 3.740 sztuk (rok 2019 – 927). Najaktywniejszy czytelnik od początku roku wypożyczył 66 książek. Najczęściej czytani pisarze to Clive Cussler, Remigiusz Mróz, Harlan Coben i Brandon Sanderson.

Zadanie doboru książek do biblioteki więziennej należy głównie do wychowawcy odpowiedzialnego za bibliotekę, choć udział w kształtowaniu księgozbioru mają także inni funkcjonariusze. Książki do więziennego księgozbioru pochodzą głównie z zakupów lub są darami otrzymywanymi od osób prywatnych, od funkcjonariuszy Służby Więziennej, bibliotek i wspierających fundacji.    

Należy podkreślić, że w więziennych bibliotekach zatrudniani są skazani. Praca taka jest dla nich bardzo atrakcyjna i dobrze wpływa na proces resocjalizacji. Do biblioteki więziennej starannie dobiera się bibliotekarzy. Każda z osób pracujących w bibliotece powinna prezentować właściwy wzorzec zachowania oraz pozytywnie wpływać na zachowanie więźniów.

Promocja czytelnictwa wśród skazanych

Do zadań kwidzyńskiej biblioteki więziennej należy m.in. promocja czytelnictwa wśród skazanych. Ciekawym pomysłem był projekt prowadzony na podstawie porozumienia z Biblioteką Miejsko-Powiatową w Kwidzynie pt. „Poczytam Ci…”. Polegał on na głośnym czytaniu bajek. Celem  projektu było m.in. podtrzymanie więzi rodzinnych między ojcem a jego dzieckiem, a także redukowanie negatywnych skutków osadzenia dla rozwoju społecznego dzieci skazanych. Więźniowie przygotowywali tzw. audiobooki, czytali bajkę, dodawali kilka słów od siebie i taka płyta przekazywana była dzieciom skazanych.

W 2018 r w ramach akcji "Czytając na wolność" zorganizowanej przez funkcjonariusza kwidzyńskiej Służby Więziennej udało się zebrać ponad 2 tysiące książek. Jej celem było wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności. Instytucje, które włączyły się do akcji to m.in. Nadleśnictwo Kwidzyn, Urząd Gminy Ryjewo, Urząd Gminy Sztum, Urząd Gminy Kwidzyn, Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie, Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, Parafia p.w. Św. Jerzego w Tychnowach. Łącznie zebrano 2.238 tytułów, które w większości zostały przekazane na rzecz biblioteki kwidzyńskiego zakładu karnego, m.in. beletrystykę, atlasy, słowniki i książki historyczne.

Książki powinni czytać wszyscy. Czytanie pobudza ciekawość świata i wyobraźnię, uczy również myślenia, rozwija język i wzbogaca słownictwo. Książki mają znaczny wpływ na świadomość człowieka. Czytanie pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny i pomaga w procesie readaptacji społecznej

– podsumowuje kpt. Karol Bylczyński, wychowawca działu penitencjarnego odpowiedzialny za więzienną bibliotekę.

Czytanie książek to najlepsza forma spędzania wolnego czasu. Książki pozwalają odciąć się od więziennej rzeczywistości, a także umożliwiają poszerzanie horyzontów i rozwijanie wyobraźni

– tłumaczy skazany korzystający z więziennej biblioteki.

Dzięki szerokiej tematyce przekazanego księgozbioru, osadzeni mają możliwość poszerzania wiedzy oraz swoich zainteresowań. W tym roku wychowawcy z kwidzyńskiego więzienia planują kolejne akcje skierowane na promocje czytelnictwa wśród skazanych. Już niedługo funkcjonariusze SW planują wizytę skazanych w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia: Daria Budkiewicz Moody Light Studio, Arkadiusz Kosiński  

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej