Komunikat w sprawie sposobu udzielania widzeń w reżimie sanitarnym na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie
 1. Od dnia 14.06.2021r. w widzeniu uczestniczą maksymalnie 2 osoby pełnoletnie albo 1 osoba pełnoletnia i 1 osoba nieletnia.
 2. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego. Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy.
 3. Widzenia odbywać się będą w następujących dniach: poniedziałki, soboty i niedziele w godzinach 8:00, 9:45, 11:30, 13:15, 15:00. Osoba odwiedzająca powinna się stawić 30 min. przed planowanym rozpoczęciem widzenia.
 4. Rodziny lub osoby bliskie rejestrują się mailowo lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed widzeniem w godzinach pracy administracji 8:00-15:00. Kontakt:
 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych.
 2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
 3. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających przed wejściem do jednostki.
 4. Osoby odwiedzające przed udzieleniem widzenia wypełniają oświadczenie i ankietę, w której zawiera informacje:

-  czy jest objęta kwarantanną,

- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19,

- przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia w tym odzieży wierzchniej.
 2. Kantyna jest zamknięta w trakcie trwania widzeń.
 3. Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej