Komunikat w sprawie sposobu udzielania widzeń w reżimie sanitarnym na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie
 1. Od dnia 24.07.2021r. w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Widzenie trwa 60 minut. Obowiązuje całkowity zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.
 3. Widzenia odbywać się będą w następujących dniach: poniedziałki, soboty i niedziele w godzinach 8:00, 9:45, 11:30, 13:15, 15:00. Osoba odwiedzająca powinna się stawić 30 min. przed planowanym rozpoczęciem widzenia.
 4. Rodziny lub osoby bliskie rejestrują się mailowo lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed widzeniem w godzinach pracy administracji 8:00-15:00. Kontakt:
 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.
 2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
 3. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających przed wejściem do jednostki.
 4. Osoby odwiedzające przed udzieleniem widzenia wypełniają oświadczenie i ankietę, w której zawiera informacje:

-  czy jest objęta kwarantanną,

- dotyczące kontaktu w warunkach wolnościowych z osobami chorymi na COVID-19,

- przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi z zagranicy.

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia w tym odzieży wierzchniej.
 2. Kantyna jest otwarta w trakcie trwania widzeń.
 3. Kąciki zabaw dla dzieci są zamknięte.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej