Po raz czwarty w hali widowiskowo sportowej Zakład Karny w Kwidzynie zorganizował szkolenie z samoobrony, technik interwencyjnych oraz walki wręcz. Seminarium odbyło się pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone było dla funkcjonariuszy z jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego oraz funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, funkcjonariuszy Policji z Kwidzyna, kwidzyńskich celników, żołnierzy m.in. z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy ABW oddział Gdańsk i wielu innych. W zajęciach wzięli udział również uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Współorganizatorami seminarium byli, płk Jan Komoszyński dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie i funkcjonariusze z NSZZFiPW zarząd terenowy Kwidzyn. Patronat nad seminarium objął ppłk Adam Poćwiardowski zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Wymiana doświadczeń

Ćwiczenia miały charakter praktyczny i służyły doskonaleniu walki wręcz oraz stosowania technik interwencyjnych w Służbie Więziennej. Celem spotkania było zaprezentowanie i przećwiczenie elementów, które w codziennej służbie przydają się najbardziej. Możliwość treningu z wieloma trenerami samoobrony i technik interwencyjnych stworzyło niepowtarzalną okazję do podnoszenia swoich umiejętności praktycznych na wyższy poziom profesjonalizmu funkcjonariuszy wielu służb. Celem seminarium było poznanie nowych technik z zakresu samoobrony, wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, podniesienie na wyższy poziom wyszkolenia indywidualnego i odporności psychicznej w sytuacjach trudnych oraz umiejętność stopniowania i doboru środków do zaistniałego zagrożenia.

W seminarium udział wzięło ponad 50 osób. Głównym celem imprezy była integracja i koordynacja działań służb mundurowych, doskonalenie umiejętności w zakresie zasad i sposobów stosowania samoobrony i technik obezwładniania napastnika w sytuacjach szeroko rozumianego zagrożenia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze służb mundurowych są narażeni na wiele niebezpieczeństw i często biorą udział w akcjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. W związku z pełnionymi obowiązkami muszą mieć dobrą kondycję i wiedzieć jak zachować się sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu szkoleniu mogli usprawnić i udoskonalić swoje umiejętności. Poznane tutaj techniki, uczestnicy będą mogli przekazać w swoich macierzystych jednostkach pozostałym funkcjonariuszom – podsumowuje ppłk Olgierd Trzaska, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Spotkaliśmy się z dużym uznaniem i zadowoleniem z warsztatów, co utwierdza nas w przekonaniu, że takie szkolenia są potrzebne. Dla nas wszystkich jest ważne, abyśmy mogli pracować w bezpiecznych warunkach. Cieszymy się, że z umiejętności i doświadczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych, mogą także korzystać pracownicy innych instytucji oraz młodzież – tłumaczy st.sierż. Robert Szostak, jeden z organizatorów seminarium.

 

Edukacja obronna funkcjonariuszy Służby Więziennej sprzyja wszechstronnemu przygotowaniu do przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy i zachowań agresywnych ze strony osadzonych. Przeprowadzone szkolenie pozytywnie wpłynie na skuteczniejsze interweniowanie funkcjonariuszy podczas codziennej pracy, podwyższając jednocześnie poziom bezpieczeństwa jednostki. Możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń między uczestnikami pełniącymi codzienną służbę w odmiennej specyfice, wspólne ćwiczenia wykonywane pod okiem ekspertów oraz nabycie nowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą jeszcze skuteczniej wykonywać czynności służbowe stanowią najwyższy atut seminarium.

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka, sierż. Piotr Kopecki

 

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej