Funkcjonariusze oraz skazani z Zakładu Karnego w Kwidzynie włączyli się w działania na rzecz środowiska z okazji Światowego Dnia Ziemi. Kwidzyńska Służba Więzienna uczciła to święto w porozumieniu z Leśnictwem Miłosna - Nadleśnictwem Kwidzyn.

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Jest to również doskonała okazja do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości ekologicznej, promujących ekologię, w tym akcje zbierania, segregowania śmieci, sadzenia drzew. Ważne jest uświadamianie sobie skutków niszczenia środowiska naturalnego, poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody, globalne ocieplenie. Światowy Dzień Ziemi to jednocześnie czas, by zrobić niewielki rachunek sumienia, podsumowujący codzienne postępowanie. To przede wszystkim czas, by podjąć działania ratujące planetę, bo każdy najmniejszy gest dokonany przez jednostkę, globalnie stworzy wielkie dzieło. Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia i został ustawiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, 11 osadzonych z Zakładu Karnego w Kwidzynie wzięło udział w programie resocjalizacyjnym Eko My. Program był realizowany przez wychowawców działu penitencjarnego, przy współpracy z Leśnictwem Miłosna. W trakcie jego realizacji w dniu 19 i 20 kwietnia, Jacek Grzebisz leśniczy Leśnictwa Miłosna podzielił się wiedzą o lokalnej florze, faunie, gospodarce leśnej. Skazani w trosce o ekosystem, po szkoleniu przeprowadzonym przez Leśniczego posadzili około 2200 sadzonek głównie dąb, buk i lipa.

W ramach edukacji więźniowie wysłuchali również audycji o tematyce ekologiczno - przyrodniczej, która została rozpropagowana poprzez radiowęzeł. Warto podkreślić, że dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, Dzień Ziemi, nie jest jedyną okazją do kształtowania postaw proekologicznych. Więźniowie pod opieką funkcjonariuszy systematycznie biorą udział w akcji np. „Sprzątanie Świata”, a także innych projektach mających na celu np. zbiórkę oraz segregację surowców wtórnych i dbanie o lokalny ekosystem. Promowanie postaw ekologicznych sprawia, że po opuszczeniu więzienia, nasi podopieczni mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu na wolności.

Mamy nadzieję, że ukazywanie konkretnych zachowań proekologicznych sprawi, że więźniowie będą opuszczać kwidzyńską jednostkę z nowymi, zdrowszymi nawykami oraz większą wrażliwością i otwartością na naturę – podsumowuje udział skazanych w obchodach Dnia Ziemi kpt. Rafał Dzikowski, wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Kwidzynie.

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia: mł.chor. Paweł Bandzarewicz

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej