Bunt w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, pożar, próba ucieczki i wymiana ognia przed murami więzienia..... Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń ochronnych, które odbyły się 8 października br. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Na terenie Zakład Karnego w Kwidzynie przeprowadzono ćwiczenia ochronne z udziałem funkcjonariuszy tutejszej jednostki, funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, policji oraz straży pożarnej. Scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w ubiegły wtorek przewidywał realizację trzech sytuacji konfliktowych, które mogłyby zakłócić codzienny tok służby.

Pierwszym założeniem była odmowa zejścia grupy skazanych z pomieszczeń świetlicy centralnej. Skazani zbudowali barykadę i zaczęli agresywnie się zachowywać. W jednostce zarządzono alarm i przystąpiono do likwidacji zagrożenia. Nie udało się przekonać osadzonych, aby odstąpili od czynnego nieposłuszeństwa i wyszli ze świetlicy. W rejon zagrożenia zostali wysłani funkcjonariusze kwidzyńskiego więzienia, którzy rozbili barykadę i obezwładnili napastników. Osadzeni zostali wyprowadzeni, a służba zdrowia udzieliła niezbędnej pomocy osobom, które doznały urazów podczas zajścia.
Następnie do funkcjonariuszy ZK Kwidzyn dotarła informacja o pożarze pomieszczeń w świetlicy i bibliotece. Wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osadzonych oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Funkcjonariusze po ujawnieniu zagrożenia ewakuowali wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu zagrożenia i przystąpili do gaszenia pożaru. Z uwagi na skalę pożaru podjęto decyzję o wezwaniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Do momentu przyjazdu straży nieetatowa drużyna przeciwpożarowa funkcjonująca w tutejszym zakładzie podjęła akcję gaśniczą. Funkcjonariusze PSP niezwłocznie przystąpili do likwidacji zagrożenia oraz do przywracania porządku w jednostce. Pożar został ugaszony.  

W drugim ćwiczeniu poinformowano dowodzącego ćwiczenia o próbie ucieczki osadzonego z rejonu pomieszczenia magazynowego zakładu karnego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy SW uciekinier został obezwładniony.    

Zrealizowano również trzecie założenie ćwiczeń, którym była informacja o ujawnieniu w bezpośrednim sąsiedztwie muru ochronnego nieznanego pojazdu z uzbrojonymi osobami. Zostali wezwani funkcjonariusze kwidzyńskiej Policji. Nastąpiła wymiana ognia. Wszystko wyglądało dosyć groźnie. Po brawurowej akcji funkcjonariuszom KPP Kwidzyn udało się obezwładnić osoby przebywające w sąsiedztwie jednostki oraz całkowicie zlikwidować zagrożenie.   

Jak podsumował por. Jakub Kaliszewski, kierownik działu ochrony Zakładu Karnego w Kwidzynie:

Ćwiczenia mają wpłynąć na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz na bezpieczeństwo społeczeństwa. Podczas ćwiczeń mogliśmy udoskonalić procedury kierowania realizacją zadań i sprawdzić umiejętności współdziałania z Policją oraz Strażą Pożarną.

Ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Kwidzynie odbywają się na podstawie odrębnych scenariuszy przygotowanych z uwzględnieniem warunków i możliwości zakładu karnego. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze SW doskonalą procedury kierowania realizacją zadań w wybranych obszarach przygotowań obronnych Służby Więziennej, sprawdzają umiejętności współdziałania z innymi służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa oraz w praktyce oceniają stopień przygotowania do reagowania w sytuacji zagrożenia. Należy podkreślić, że koordynacja i współdziałanie kwidzyńskich służb mundurowych są na bardzo wysokim poziomie.      

 

Tekst: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

Zdjęcia: kpt. Marek Kiryluk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej