11 listopada oraz 8 lutego to szczególne daty w Służbie Więziennej, w czasie których nadawane są awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest szczególną oraz wyjątkową okazją do nadania funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej odznaczeń „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, a także wręczenia im awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień za zaangażowanie i wzorową służbę.
Służba Więzienna tworzy trzecią największą pod względem liczebności formację mundurową w naszym kraju. Formację mającą niebagatelny wkład w polski system bezpieczeństwa i obronę społeczeństwa.

Uroczysta odprawa

25 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczysta odprawa z udziałem kadry kierowniczej, przedstawicieli kwidzyńskich służb mundurowych i samorządu. Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie płk Jan Komoszyński wręczył podległym funkcjonariuszom resortowe odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa nadał z dniem 11 listopada 2019 r. „Odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa” płk w stanie spoczynku Krzysztofowi Czermańskiemu oraz ppłk Andrzejowi Dulnemu zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem Personalnym Nr 10/O/2019 z dnia 11 października 2019 roku nadał 2 funkcjonariuszom brązową odznakę “Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Minister Sprawiedliwości Rozkazem Personalnym Nr 6/2019 z dnia 11 października 2019 roku nadał 5 funkcjonariuszom stopień Służby Więziennej w korpusie oficerów. Dyrektor Generalny Służby Więziennej Rozkazem Personalnym awansował 4 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie chorążych. Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 5/2019 awansował 25 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie podoficerskim. Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie Rozkazem Personalnym z dnia 30 października awansował 9 funkcjonariuszy na wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych.

Za codzienny trud

Podczas uroczystości z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski złożył wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulacje. Podziękował za ciężką pracę, codzienny trud oraz godne reprezentowanie Służy Więziennej:

To szczególny dzień. Dzień związany z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Dzień uroczysty, a takich dni w naszej jakże niełatwej służbie jest niewiele. Niech odznaczenia, awanse i wyróżnienia, które państwo dziś otrzymujecie będą podziękowaniem za Waszą trudną służbę. Za wysiłek, który wkładacie w realizację swych codziennych obowiązków.

Płk Jan Komoszyński, dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie, składając gratulacje wyróżnionym podkreślił codzienny profesjonalizm funkcjonariuszy, który wykazują podczas wykonywania obowiązków służbowych:

Profesjonalizm, jaki ukazujecie każdego dnia i zaangażowanie w pełnioną służbę decyduje m.in. o bezpieczeństwie obywateli.

W tym samym dniu kadra jednostki miała okazję powitać nowych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kwidzynie, którzy wstąpili w szeregi Służby Więziennej.

Służba więzienników…

…to nie tylko prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, czy też wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego. To także ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, jak również zapewnienie w nich porządku i bezpieczeństwa. To służba odpowiedzialna, i niejednokrotnie niebezpieczna.

Awansowanym i odznaczonym koleżankom i kolegom składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

 

Galeria zdjęć

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej