W ubiegłym tygodniu odbyła się rewizyta Zakładu Karnego w Krzywańcu w Domu Samotnej Matki Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

W ubiegłym tygodniu odbyła się rewizyta Zakładu Karnego w Krzywańcu w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. Przewodniczący Komitetu wraz z personelem oprowadził zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu kpt. Magdalenę Pytel oraz kierownik Domu Matki i Dziecka mjr Dianę Klaus po placówce, omawiając nowoczesne rozwiązania funkcjonujące w placówce. Podczas spotkania przedstawicielki instytucji omówiły możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie pobytów matek i dzieci w warunkach obu podmiotów.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach miały miejsce sytuacje, gdy matki wraz z dziećmi przechodziły z jednej placówki do drugiej. Wymiana doświadczeń oraz wzajemna współpraca jest więc dla nas niezbędna.

Serdecznie dziękujemy za profesjonalne spotkanie oraz cenną wymianę doświadczeń

mjr Diana Klaus, por. Piotr Hamera
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej